Tid: Onsdag 15. september kl 16-19

Sted: Bergen Næringsråd, Olav Kyrres gt 11, 6. etg

Påmelding: vestlandet@logistikkforeningen.no

Din mulighet til å påvirke!

Logistikkforeningen, Vestlandet inviterer til workshop om fremtidens logistikk i Bergen. Dette er en anledning til å være med å påvirke.

Med utgangspunkt i situasjonen slik den er i dag, hvilke alternative løsninger har vi for å skape en god logistikk i byen og regionen vår i fremtiden?

I denne workshopen ønsker vi å samle kloke hoder for å drøfte og komme med forslag til løsninger, som vi kan overrekke Bergen kommune og Vestland fylkeskommune i et samlet innspill.

Agenda

  • Introduksjon av situasjonen slik den er i dag – Innlegg fra interessenter
  • Diskusjoner i grupper
  • Presentasjon av resultatene
  • Oppsummering v/Torbjørn Wilhelmsen

– NTP er vedtatt, men når starter arbeidene i vest?
– Hva skjer med godstransporten fremover når havnen skal til Ågotnes, togene til Nygårdstangen, fly til Flesland og samlasterne på rakkadis?
– Når kommer flyene på vingene igjen, for alvor? Eller gjør de det?
– Hva er fremtidens drivstoff for lasteskip?
– Og hvilke politikere i vest bryr seg mest om samferdsel?

Transport- og logistikkdagen 2021 blir en fysisk konferanse.

Tid:   02.09.2021 kl. 09.00 – 14.30
Sted: Grand hotel Terminus

Vi er superaktuelle og har lagt vårt arrangement like før Stortingsvalget-21, der vi i Vestland skal velge politikere fra Hordaland og Sogn- og Fjordane for de neste fire år. På konferansen møter du blant andre samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Følg lenken for mer informasjon om program og påmelding https://bergen-chamber.pameldingssystem.no/transport-og-logistikkdagen-2021#/home

Torsdag 29. april gjennomførte Logistikkforeningen, avd. Vestlandet webinar med temaet toll. Monica Flaterås fra Tollkonsult gav oss innsikt i temaene tollkompetanse og internkontroll.

Monica Flaterås, Tollkonsult

Et engasjement for toll

Monica Flaterås representerer Tollkonsult sin avdeling på Os i Bjørnafjorden kommune. Hun har utdanning innen spedisjon, fortolling og logistikk fra Handelsinstituttet i Bergen og har jobbet 12 år i Bring før hun begynte i Tollkonsult.

Tollkonsult driver med rådgivende tjenester. I hovedsak for importører og eksportører. De har fokus på at regelverket følges og at bedriftene bygger opp sin tollkompetanse.

Kontoret på Os ble åpnet i oppstarten av pandemien. Dette gjorde at de fikk kjenne på kroppen hvor viktig det var å ivareta gode, digitale løsninger for blant annet møtevirksomheten. Næringsmiddelskundene deres meldte at de opplevde problematikk knyttet til å få tak i signerte dokumenter ved tollhåndtering. Utfordringen ble ekstra tydelig under Covid-19 og det har tvunget seg frem noen digitale signeringsløsninger for dokumenthåndtering i bransjen. Dettet har gitt en positiv effekt og forutsigbarhet for aktørene.

Kompetanse i egen bedrift

«Tollkompetanse bør være fokus gjennom hele verdikjeden. Det er viktig å bygge opp tollkompetanse over tid i bedriften. Med økt kompetanse kommer økt engasjement.» sier Monica. Hun mener at bedriftene burde være oppmerksomme på å besitte kompetansen i egen bedrift og ikke la all kunnskapen ligge hos speditørene. Det kommer stadige endringer i tollprosesser. Med kompetente og engasjerte medarbeidere på området, vil dette være enklere å fange opp. Det eksisterer en Norsk standart for tollkompetansekrav. Denne beskriver blant annet behov for dokumentasjon av tollkompetansen i bedriftene. Det er mye informasjon å holde rede på. Gode rutiner, som oppdateres ved endringer, god informasjonsflyt og tydelig ansvarsfordeling om hvem som skal gjøre hva er suksesskriterier for bedrifter som vil lykkes med toll. Dette skaper verdier i kroner og tid.

«Det er viktig å bygge opp tollkompetanse over tid i bedriften. Med økt kompetanse kommer økt engasjement.»

Monica Flaterås, Tollkonsult

Tirsdag 16. mars kl 16-17 har NHO logistikk og transport og Logistikkforeningen Vestlandet gleden av å invitere til medlemsmøte om fremtidens bylogistikk i Bergen.

Møtet vil avholdes på Teams.

I dette møtet vil Bergen kommune dele tanker rundt nullutslippssoner. Bergen havn presenterer løsning med havn på Ågotnes. Bane NOR forteller om endringene på Nygårdstangen. Schenker og PostNord gir oss innsikt i deres videre prosess for flytting ut av Nygårdstangen.

Vi åpner for spørsmål etter presentasjonene.

Agenda:
1600-1605: Velkommen v/Yngvil Henanger Woxen i Logistikkforeningen
1605-1615: Nullutslippssoner i Bergen v/Lars Petter Klem i Bergen kommune
1615-1625: Godshavn på Ågotnes v/Nils Møllerup i Bergen havn
1625-1635: Jernbaneterminal i Bergen v/Ove A Algrøy i Bane NOR
1635-1645: Flytting fra Nygårdstangen v/Schenker og PostNord
1645-1700: Innspill og spørsmål fra deltakerne

Påmelding gjøres til vestlandet@logistikkforeningen.no innen mandag 15. mars kl 12.

Hjertelig velkommen!

Sea-Cargo er et integrert logistikkselskap med industriruter mellom Norge og Kontinentet-Storbritannia som historisk kjennetegn. Men det er historie.

Nylig har selskapet tatt i bruk gammel teknologi i helt ny utforming; Fletner-teknologi i form av to store roterende «seil» på SC Connector som over tid kan gi opp til 25% drivstoffreduksjon på ruten mellom Rotterdam og Vest-Norge. I tillegg åpner selskapet nye kontorer og ruter for godstransport mellom Vest-Norge og Sverige/Polen/Østersjøen.

Sea-Cargo legger vekt på å være strategisk tilpasningsdyktig – «agile».

Møt adm. direktør Ole Sævild som vil informere om hvordan Sea-Cargo tar utfordringer med både miljøvennlig fremdrift og nye trender i godsmarkedet. Det innebærer ny ruteplan, nye skip og altså nye destinasjoner.

Møtet vil finne sted på Teams torsdag 18. februar 15-16. Møtet er åpnet for alle medlemmer i Logistikkforeningen, men vi trenger påmelding for å kunne sende lenke til møtet.    

Send din påmelding NÅ til  vestlandet@logistikkforeningen.no og senest innen 17. februar kl 16.00.

Styret i Logistikkforeningen, avd. Vestlandet har fått inn to studentstyremedlemmer for denne sesongen.

«Vi ønsket å få inn yngre krefter i styret, som kan utfordre noen av våre etablerte sannheter,» sier styreleder Yngvil Henanger Woxen. «Vi håper at de kan gi oss en innsikt i hva som er viktig og kan engasjere de som er i 20-årene. Det er det ingen av oss andre i styret som er lengre. Det er til og med en stund siden,» sier Woxen.

I høst ble de to studentene innlemmet i styret og har deltatt på to styremøter så langt. Begge har kommet med innspill til temaer som de håper kan fenge Logistikkforeningens medlemmer.

Helene Gude Småge er 24 år.Hun har en bachelorgrad i politisk økonomi fra Universitetet i Bergen, og går nå årsenhet i logistikk på Høgskulen på Vestlandet. Tidligere har Helene jobbet med logistikk i AS Biltransport, og under førstegangstjenesten. «Det var der jeg oppdaget min interesse for logistikk», sier Gude Småge. «Logistikk finnes nesten over alt og jeg synes det er spennende å se på hvordan det kan påvirke og effektivisere bedrifter og markedet. Dette styrevervet hørtes ut som en spennende mulighet til å lære mer om nettopp dette i praksis og tilegne meg mer erfaring. Jeg håper på å kunne bidra med nye ideer og kreative løsninger som er i tråd med dagens trender,» sier hun.

Thomas Fosse er fra Stord og 25 år. Han fullførte i vår bachelor i Markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen BI. Nå går han årsenheten i Logistikk ved Høgskulen på Vestlandet. «Eg valte å studere vidare innan logistikk etter at eit logistikk-fag på BI fanga mi interesse,» sier Fosse. På BI var det gode lærere og relevant pensum innen et fagfelt som han ser at ofte blir undervurdert, som gav han motivasjonen for å fortsette utdanningen innen logistikk. «Korleis dei små detaljane kan påverka det store bilde, samt det å skapa nye løysningar gjennom å tenke utanfor boksen var noko av det som skapte interesse hos meg. Eg ser på styrevervet som ein moglegheit til å ta til meg relevant kunnskap og erfaring. Lærdom er kjekkast og mest effektivt gjennom praktisk arbeid meina eg og er svært glad for å ha fått denne moglegheita,» sier han. «Eg håpar å kunne bidra med eit nytt og annleis perspektiv og utfordre til nytenking.

Styret ønsker dem hjertelig velkommen og ser frem til videre samarbeid.

Merete Lunde er Supply Chain Manager I det Bergensbaserte sjømatselskapet Seaborn. Hun hadde jobbet en del med LEAN før hun kom til Seaborn, og metoden tok hun med seg. «Den største overraskelsen vi fikk etter at vi begynte å jobbe etter LEAN-metodikken, var den gode oversikten vi fikk over alle prosessene vi gjennomfører fra kjøp til salg, og hvor vi kan forbedre oss. For å si det slik: Det ble en del gule lapper. Gjennom arbeidet fikk vi oppskriften på hva vi måtte prioritere i rekken av forbedringstiltak. Vi er ikke ferdige, men vi ser alt resultater. Personlig brenner jeg for forbedringer. Det er alltid noe som kan gjøres bedre!»

Du vil høre mer fra Merete Lunde på LEAN-seminaret som sendes på web fra PwC den 14. oktober kl 08.15. For å delta på møtet følger du lenken

https://meet.google.com/eas-yxgg-wvc

Husk å mute mikrofonen før du kommer inn i møtet.

Logistikkforeningen avd. Vestlandet har gleden av å invitere til medlemsmøte om LEAN i samarbeid med PWC.

I møtet gir PWC en kort innføring i LEAN. Seaborn vil også presentere et case som viser hvordan de har brukt LEAN i sitt arbeid.

Du kan delta på møtet ved å følge lenken

https://meet.google.com/eas-yxgg-wvc

Husk å mute mikrofonen før du kommer inn i møtet.

Vi ønsker hjertelig velkommen.

I kommende sesong ønsker vi i Logistikkforeningen, avd. Vestlandet å stille en styreplass til disposisjon til en student innenfor logistikkfagene.

Vi mener at logistikk finnes over alt, så ikke la deg begrense av en bransje. Vi er på jakt etter en som er engasjert, nysgjerrig og kan skubbe oss ut av komfortsonen vår. Du vil være med på styremøter, planlegging og gjennomføring av medlemsmøter, medlemsrekrutering og kommunikasjon med medlemmene.

Er du du denne personen? Send en kort søknad om hvem du er og hva du studerer via pm på facebook eller mail til vestlandet@logistikkforeningen.no.