Fremtidens bylogistikk i Bergen

,

Tirsdag 16. mars kl 16-17 har NHO logistikk og transport og Logistikkforeningen Vestlandet gleden av å invitere til medlemsmøte om fremtidens bylogistikk i Bergen.

Møtet vil avholdes på Teams.

I dette møtet vil Bergen kommune dele tanker rundt nullutslippssoner. Bergen havn presenterer løsning med havn på Ågotnes. Bane NOR forteller om endringene på Nygårdstangen. Schenker og PostNord gir oss innsikt i deres videre prosess for flytting ut av Nygårdstangen.

Vi åpner for spørsmål etter presentasjonene.

Agenda:
1600-1605: Velkommen v/Yngvil Henanger Woxen i Logistikkforeningen
1605-1615: Nullutslippssoner i Bergen v/Lars Petter Klem i Bergen kommune
1615-1625: Godshavn på Ågotnes v/Nils Møllerup i Bergen havn
1625-1635: Jernbaneterminal i Bergen v/Ove A Algrøy i Bane NOR
1635-1645: Flytting fra Nygårdstangen v/Schenker og PostNord
1645-1700: Innspill og spørsmål fra deltakerne

Påmelding gjøres til vestlandet@logistikkforeningen.no innen mandag 15. mars kl 12.

Hjertelig velkommen!