Med fokus på toll

,

Torsdag 29. april gjennomførte Logistikkforeningen, avd. Vestlandet webinar med temaet toll. Monica Flaterås fra Tollkonsult gav oss innsikt i temaene tollkompetanse og internkontroll.

Monica Flaterås, Tollkonsult

Et engasjement for toll

Monica Flaterås representerer Tollkonsult sin avdeling på Os i Bjørnafjorden kommune. Hun har utdanning innen spedisjon, fortolling og logistikk fra Handelsinstituttet i Bergen og har jobbet 12 år i Bring før hun begynte i Tollkonsult.

Tollkonsult driver med rådgivende tjenester. I hovedsak for importører og eksportører. De har fokus på at regelverket følges og at bedriftene bygger opp sin tollkompetanse.

Kontoret på Os ble åpnet i oppstarten av pandemien. Dette gjorde at de fikk kjenne på kroppen hvor viktig det var å ivareta gode, digitale løsninger for blant annet møtevirksomheten. Næringsmiddelskundene deres meldte at de opplevde problematikk knyttet til å få tak i signerte dokumenter ved tollhåndtering. Utfordringen ble ekstra tydelig under Covid-19 og det har tvunget seg frem noen digitale signeringsløsninger for dokumenthåndtering i bransjen. Dettet har gitt en positiv effekt og forutsigbarhet for aktørene.

Kompetanse i egen bedrift

«Tollkompetanse bør være fokus gjennom hele verdikjeden. Det er viktig å bygge opp tollkompetanse over tid i bedriften. Med økt kompetanse kommer økt engasjement.» sier Monica. Hun mener at bedriftene burde være oppmerksomme på å besitte kompetansen i egen bedrift og ikke la all kunnskapen ligge hos speditørene. Det kommer stadige endringer i tollprosesser. Med kompetente og engasjerte medarbeidere på området, vil dette være enklere å fange opp. Det eksisterer en Norsk standart for tollkompetansekrav. Denne beskriver blant annet behov for dokumentasjon av tollkompetansen i bedriftene. Det er mye informasjon å holde rede på. Gode rutiner, som oppdateres ved endringer, god informasjonsflyt og tydelig ansvarsfordeling om hvem som skal gjøre hva er suksesskriterier for bedrifter som vil lykkes med toll. Dette skaper verdier i kroner og tid.

«Det er viktig å bygge opp tollkompetanse over tid i bedriften. Med økt kompetanse kommer økt engasjement.»

Monica Flaterås, Tollkonsult