Medlemsvilkår

  • Personlig medlemskap/En person:  kr. 1030,- per år
  • Seniormedlemskap: kr. 300,- per år.
  • Studentmedlemskap: Gratis
  • Bedriftsmedlemsskap for inntil 4 personer: kr. 3250,- per år
  • Bedriftsmedlemsskap 5 -> personer: kr 3250,- per år (for de fire første medlemmene) + kr. 500,- per år for hvert medlem ut over det, dog belastes det maks for åtte medlemmer (innebærer at maksimal kontingent for Bedriftsmedlemsskap er Kr. 5.250,- per år).

Medlemsskap tegnes i den lokalavdeling man føler tilknytning til og løper til det blir oppsagt.
For å få et bedriftsmedlemsskap skal bedriften ha minst fire navngitte kontaktpersoner. En av disse skal ha hovedansvar for kontakten mellom foreningen og bedriften. Alle bedriftens ansatte gis rett til å delta på foreningens arrangementer, og alle i bedriften som er oppført som kontaktpersoner vil alltid få personlig invitasjon til Logistikkforeningens arrangementer.

Visjon

Logistikkforeningen – et nettverk for deg!

Forretningsidé

Gjennom Logistikkforeningens nettverk, skal vi jobbe for kontinuerlig utvikling av logistikk og fagområdets betydning for næringslivets konkurransekraft. Gjennom kompetanseutvikling skal foreningen gi merverdi til sine medlemmer. Foreningen skal være den viktigste møteplassen mellom ulike aktører i verdikjedene.

Logistikkforeningen

er en non profitforening som har eksistert i en årrekke, og feirer i 2016 vårt 50års jubileum som forening. Foreningen har siden oppstarten i 1966 vært under kontinuerlig endring i takt med det fokus logistikk de siste 10-15 årene har fått i de fleste bedrifter. Effektiv Logistikk / Forsyningsledelse er i dag det viktigste konkurranse parameter for de fleste bedrifter.

Logistikkforeningen hadde ved inngangen til 2005 hele700 betalende medlemmer / medlemsbedrifter, samt en rekke student og seniormedlemmer. Medlemmene er et bredt lag av mennesker som alle arbeider med logistikk i en eller annen form, det være seg ingeniører, økonomer, produksjonsplanleggere, innkjøpere,innkjøpssjefer, lageransvarlige, salgsansvarlige, speditører, logistikksjefer, transportsjeferog øverste ledelse i mange selskaper.Vår forening har uten tvil en svært dynamisk og allsidig medlemsmasse som alle har en felles interesse – LOGISTIKK, og som ønsker å dele sin kunnskap med hverandre.
Foreningens aktivitet er organisert via lokalforeninger, hvor hovedtyngden av foreningens aktiviteter finner sted:
– Avd. Østlandet
– Avd. Vestfold & Telemark
– Avd. Rogaland
– Avd. Vestlandet (Hordaland / Sogn & Fjordane)
– Avd. Trøndelag
– Avd. Østfold
De ulike lokalforeningene arrangerer jevnlig månedsmøter og seminarer, og foreningen står blant annet bak tunge nasjonale Logistikkseminar som Røros Konferanse, København konferansen og Logistikk Dagen i Stavanger. Med unntak av kurs og seminarer er det ingen deltager avgifter på våre medlemsmøter. Som medlem i logistikkforeningen.no, kan du også delta på alle arrangement i regi av de ulike lokalforeninger.

Velkommen inn i et spennende nettverk!