Om oss

Logistikkforeningen – Et nettverk for deg!

Vi i Logistikkforeningen brenner for å gi våre medlemmer inspirasjon og muligheten til å dele erfaringer med hverandre gjennom flere forskjellige typer arrangement. Derfor har vi gjennom flere år holdt våre årlige konferanser med høyt faglig innhold etterfulgt av nettverksbygging i et sosialt miljø for å kunne skape seg et godt nettverk i bransjen.

Hver avdeling holder egen arrangement som er spesielt spisset inn på de forskjellige logistikkprosessene. Gå inn på respektive avdeling for mer informasjon.

Historikk

Logistikkforeningen (tidligereNTLF), ble stiftet i 1966 og har over 900 medlemmer. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende forum innen logistikk. Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det er for landets næringsliv og offentlig forvaltning å ha en velorganisert og rasjonell materialflyt/administrasjon.

Hovedstyret er sammensatt av de respektive ledere for Logistikkforeningen sine lokale avdelinger. Det er vedtatt at all aktivitet ut mot medlemsmassen skal skje igjennom lokalavdlingen. Primæroppgaven til hovedstyret er å samordne aktivitetene i de lokale foreninger, samt drive erfaringsoverføring mellom de ulike lokalavdelinger. Naturlige oppgaver for hovedstyret er:

 • Overordnet ansvar for felles WEB sider
 • Koordinere kontakt med myndigheter og øvrig næringsliv
 • Gi forningen felles profil med innhold ut mot marked og omgivelser

Les foreningens Statutter Logistikkforeningen_oppdatert 22032022

Les foreningens beretning for 50-årsjubileumet i 2016.

Les foreningens beretnign for 25-årsjubileumet i 1991.

Hvilken målgruppe henvender Logistikkforeningen seg til?

Logistikkforeningen henvender seg til en bred og allsidig målgruppe med interesser for transportøkonomi, samferdsel og logistikk.

 • Strategisk og operativ logistikk.
 • Transportøkonomiske spørsmål både for bruker og utøver.
 • Samferdsel og infrastruktur.
 • Offentlig administrasjon.
 • Videregående skoler, høgskoler og universitet.
 • IT og telekommunikasjon.
 • Kvalitetssikring.

Aktiviteter i Logistikkforeningen

 • Foreningen arrangerer bedriftsbesøk og faglige seminarer.
 • Studieturer i forbindelse med fagmesser i inn- og utland.
 • Forelesninger i fagemner med allmenn interesse for medlemmene.
 • Medlemsmøter med faglig og sosialt innhold.
 • Fagmiljøet er en stor ressurs for det enkelte medlem og gir kontinuerlig informasjon innen fagområdene.
 • Foreningen har nordiske søsterorganisasjoner i Danmark, Finland, Sverige.

Logistikkforeningen og utdannelse

Logistikkforeningen deltar aktivt i utviklingen av utdanningstilbudet innen aktuelle fagemner. Logistikkforeningen har bidratt med betydelige midler til eksamensrettet etterutdannelse og kompetansegivende kurs i logistikk ved høgskoler og NTNU. Logistikkforeningen skal bidra til at det blir drevet etterutdannelse med sikte på å heve medlemmenes kompetanse.

Formålsparagraf Logistikkforeningen

Foreningens mål:

Å bidra til å styrke medlemmenes konkurransekraft gjennom kunnskapsdeling, kompetanse –og nettverksbygging.

Logistikkforeningen samarbeider med:

 • Høgskoler / Universitet
 • Norges Lastebileier Forbund.
 • NHO Logistikk og Transport.
 • Norsk Industri
 • Moderne Transport