Om oss

Logistikkforeningen – Et nettverk for deg!

Vi i Logistikkforeningen brenner for å gi våre medlemmer inspirasjon og muligheten til å dele erfaringer med hverandre gjennom flere forskjellige typer arrangement. Derfor har vi gjennom flere år holdt våre årlige konferanser med høyt faglig innhold etterfulgt av nettverksbygging i et sosialt miljø for å kunne skape seg et godt nettverk i bransjen.

Hver avdeling holder egen arrangement som er spesielt spisset inn på de forskjellige logistikkprosessene. Gå inn på respektive avdeling for mer informasjon.

Historikk

Logistikkforeningen.no (tidligereNTLF), ble stiftet i 1966 og har over 900 medlemmer. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende forum innen logistikk. Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det er for landets næringsliv og offentlig forvaltning å ha en velorganisert og rasjonell materialflyt/administrasjon.

Hovedstyret er sammensatt av de respektive ledere forLogistikkforeningen.no sine lokale avdelinger. Det er vedtatt at all aktivitet ut mot medlemsmassen skal skje igjennom lokalavdlingen. Primæroppgaven til hovedstyret er å samordne aktivitetene i de lokale foreninger, samt drive erfaringsoverføring mellom de ulike lokalavdelinger. Naturlige oppgaver for hovedstyret er:

  • Overordnet ansvar for felles WEB sider
  • Koordinere kontakt med myndigheter og øvrig næringsliv
  • Gi forningen felles profil med innhold ut mot marked og omgivelser

Hvilken målgruppe henvender Logistikkforeningen.no seg til?

Logistikkforeningen.no henvender seg til en bred og allsidig målgruppe med interesser for transportøkonomi, samferdsel og logistikk.

  • Strategisk og operativ logistikk.
  • Transportøkonomiske spørsmål både for bruker og utøver.
  • Samferdsel og infrastruktur.
  • Offentlig administrasjon.
  • Videregående skoler, høgskoler og universitet.
  • IT og telekommunikasjon.
  • Kvalitetssikring.

Aktiviteter i Logistikkforeningen.no

  • Foreningen arrangerer bedriftsbesøk og faglige seminarer.
  • Studieturer i forbindelse med fagmesser i inn- og utland.
  • Forelesninger i fagemner med allmenn interesse for medlemmene.
  • Medlemsmøter med faglig og sosialt innhold.
  • Fagmiljøet er en stor ressurs for det enkelte medlem og gir kontinuerlig informasjon innen fagområdene.
  • Foreningen har nordiske søsterorganisasjoner i Danmark, Finland, Sverige.

Logistikkforeningen.no og utdannelse

Logistikkforeningen.no deltar aktivt i utviklingen av utdanningstilbudet innen aktuelle fagemner.Logistikkforeningen.no har bidratt med betydelige midler til eksamensrettet etterutdannelse og kompetansegivende kurs i logistikk ved høgskoler og NTNU.Logistikkforeningen.no skal bidra til at det blir drevet etterutdannelse med sikte på å heve medlemmenes kompetanse.

Formålsparagraf Logistikkforeningen.no

Foreningens mål er å skape et faglig utviklende forum innen fagområdet logistikk. Ved studiereiser, studiekonferanser, ekskursjoner, foredrag etc. skal medlemmene gis anledning til å holde seg ajour med utviklingen. Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den betydning det har bedrifts- og samfunnsøkonomisk å ha en velorganisert og rasjonell materialflyt og administrasjon.

Logistikkforeningen.no samarbeider og har kontakt med:

  • Transportbrukernes Fellesorganisasjon.
  • Transportens utdanningsråd.
  • Høgskoler.
  • Nordiske søsterorganisasjoner.
  • Norges Lastebileier Forbund.
  • Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL).