I forbindelse med Logistikkforeningen Vestlandet sitt årsmøte og sommeravslutning ble Tron Erik Løwgren utnevnt til æresmedlem.

«Trond Erik har vært en viktig ressurs for logistikken gjennom mange år. Å få lov til å overrekke han æresmedlemskapet i Logistikkforeningen er en stor glede», sier styreleder i Logistikkforeningen Vestlandet, Yngvil Henanger Woxen.

I overrekkelsen legger hun spesielt vekt på at Løwgren i stor grad har fremsnakket logistikk som fag og løftet frem yngre krefter gjennom veiledning og mentoring. Løwgren ble svært overrasket av overrekkelsen. «En gledelig overraskelse», sier han.

Sommeravslutning og årsmøte ble gjennomført med fokus på bærekraft og alternativt drivstoff. Det startet hos Tide Buss, som presenterte sin reise med batteridrevne busser og hvordan de jobber med bærekraft. Deretter gikk ferden videre i en av Tide Buss sine elbusser, til Litragass som presenterte sitt arbeid med alternative drivstoff. Både oppturene og nedturene. Deretter ble medlemmene fraktet til Lerøy Seafood sine lokaler på Marineholmen, hvor Erling Sæther presenterte noen tanker om hvordan vi skal kunne lykkes med det grønne skiftet og hvilket ansvar hver enkelt bedrift burde ta.

På årsmøtet takket styremedlemmene Kari Riis fra Helse Bergen, Ove Tepstad fra tepstadMemo og Anders Aarskog Nesse fra Inventura, av. Sigmund Skogheim fra TechnipFMC ble gjenvalgt. I tillegg kom Tove Kvam fra Helse Bergen, Maria Winther fra Wilson og Jørn Klinge fra Kuehne+Nagel inn som nye styremedlemmer.

Logistikkforeningen Vestlandet håper at alle medlemmer har en riktig fin sommer og at vi sees til høsten på Transport- og logistikkdagen 6. september, Transport og Logistikk på Gardermoen 24. og 25. oktober og annen medlemsaktivitet gjennom høsten og våren.