Torsdag 21. desember 2023 arrangerte Logistikkforeningen Vestlandet medlemsmøte og julemiddag hos Hotel Zander K i Bergen. Åge Jensen og Daniel Namdal fra AMK hos Haukeland Sykehus holdt et interessant innlegg om hva som foregår i kulissene når du ringer 113.

Finn T. Lien
Christian S. Hald

Etter medlemsmøte ble det utdelt æresmedlemskap til Finn T Lien og Christian S.

Sammen med en håndfull andre logistikere fra Bergens regionen tok Finn T. Lien initiativ til å starte Logistikkforeningen avd Vestlandet (Den gang Norsk Transportøkonomisk Forening Avd Vestlandet) i 1993. I likhet med Finn T. Lien var Christian med å starte opp Logistikkforeningen Avd Vestlandet.

Parallelt med sitt engasjement og verv i foreningen var Finn også primus motor for Logistikkstudiet ved den gang Bergen Ingeniørhøyskole, i dag Høyskolen på Vestlandet.  Finn underviste i en årrekke i ulike logistikk fag ved Høyskolen deriblant innen fagene Transportøkonomi og Transport- og Distribusjonsplanlegging.  Finn har gjennom alle de 30 årene Vestlandsforeningen har eksistert vært et aktivt medlem og viktig talsmann for logistikk som fagområde.

Christian har uavbrutt i 30! år sittet i lokal styret og har like lenge fungert som kasserer for lokalforeningen, og har uten tvil bidratt langt mer enn hva som normalt kan forventes.Christian Hald fungerte også i 5 år som styremedlem og kasserer for Hovedstyret i Logistikkforeningen i perioden fra 2002 – 2006. Gjennom sitt lange engasjement i lokalstyret er det ingen som kjenner foreningen og dens historie bedre enn Christian

Gratulerer til Finn T Lien og Christian S. Hald med vel fortjent æresmedlemskap.

Tradisjonen tro inviterer Logistikkforeningen Vestlandet sine medlemmer til juleavslutning torsdag 21. desember kl 17:00 hos Zander K Hotel.

Har dere tenkt over hvor viktig det er at logistikk og kommunikasjonssamarbeidet flyter godt, når det står om liv og død?

Kl 17:00 vil Akuttmedisinsk kommunikasjonsknutepunkt AMK hos Haukeland Sjukehus, holde et innlegg for oss om hva som foregår i kulissene når du ringer 113.

Deretter blir det julemiddag kl 18:30 i restauranten.

Påmeldingsfrist til julemiddag er onsdag 6 desember og deltakelse koster 495 kr. Deltakelse blir belastet via medlemskontigent.

Påmelding sendes til vestlandet@logistikkforeningen.no

Sted; Hansa Borg Bryggerier og Thon hotell Kokstad

Tid; 1. juni, kl 16:30 på Hansa og 19:30 på Thon Hotell

Tema

Til sammen har Hansa Borg Bryggerier over 400 års bryggerierfaring og leverer øl, cider, vin, ferdigdrink, brus, jus, energidrikk og vann til hele det norske drikkemarkedet. Bryggeriene er leverandør av noen av de største norske ølmerkene. I tillegg supplerer internasjonale merker våre solide nasjonale- og regionale merkevarer. Selv om øl er kjernen av vår virksomhet kan vi tilby velsmakende produkter fra et bredt varesortement som også omfatter Olden naturlig mineralvann, ulike brusprodukter, energidrikke, jus og sterkere alkoholholdige drikker. Vi er stolte av våre sterke merkevarer!

Vår suksess bygger på entusiastiske medarbeidere som mestrer bryggerihåndverket – et håndverk som har tradisjoner i nærmere 3000 år her i landet. Vi er glade for å ivareta et håndverk hvor kvalitet i alle ledd er en forutsetning for den gode smaken.

Sted: Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, Inndalsveien 28, inngang C   

Tid: 2. februar 2023, kl 18:30-19:30

Tema: Drivstoff på sjøveien – Hvem velger hva?

Kystrederiene har behov for å skifte ut flåten sin. Hva velger de av drivstoffalternativ og hvorfor?

Vi lurer på hvilke drivstoff som velges for skip som settes i bestilling nå? I hvilken grad lykkes initiativ som Grønt Skipsfartsprogram for å endre drivstoffvalg?

Drivstoffvalg som kan fungere på nærskipsfart fungerer ikke nødvendigvis like godt når skipet skal bevege seg over lengre distanser. Vi stiller spørsmålet til Jan Øyvind Svardal fra Skarv Shipping Solutions AS og Leif Arne Strømmen fra Peak Group AS om hvordan internasjonal skipsfart skal klare å nå målene om å redusere sine Co2 utslipp med 40% innen 2030 og være utslippsfri innen 2050? Hvilke muligheter og utfordringer står rederiene ovenfor? Hvilket veikart ser Skarv Shipping Solutions for seg mot nullutslipps skip?

Meld deg på til vestlandet@logistikkforeningen.no

Logistikkforeningens avdeling vestlandet har sent, men godt, klart å rekrutere et studentstyremedlem til sesongen 2022/2023. «Selve rekrutteringen skjedde på slutten av 2022, men hun kommer inn i styret fra og med 2023,» forklarer Jørn Klinge, som er ansvarlig for kontakten mellom styret og Høgskulen på vestlandet. «Vi hadde flere gode kandidater. Valget vårt falt ned på Malene Tjore Lervåg.»

Malene er 25 år og studerer logistikk ved Høgskulen på vestlandet. Ved siden av studiene jobber hun i et selskap som drifter ulike betalingsløsninger i transportnæringen.

«Det er alltid kjekt med nye styremedlemmer. Uansett om de er 25 eller 55 år gamle,» hevder styreleder Yngvil Henanger Woxen. «Nye innspill og tanker er med på å drive oss fremover. Gjennom studentstyremedlemmet får vi en kontakt med en del av maredet som ikke er like synlig i medlemsbasen vår per i dag. Vi ser frem til det Malene kan bidra med og ønsker henne hjertelig velkommen.»

Foto: Malene Tjore Lervåg

Hva gjør nissene og alvene med gavene fra de er ferdig produsert til de skal ut til sluttbruker? Har de varelager på Nordpolen eller bruker de eksterne aktører?

Logistikkforeningen avd. Vestlandet har gleden av å invitere til medlemsmøte og julemiddag onsdag 21. desember.

Vi begynner hos Wikos i Lille Markeveien 13, kl 17 hvor Yngvil Henanger Woxen i Bring Warehousing forteller om hva som er fordelene med å sette ut lagerfunksjonen til en ekstern aktør.

Derfra går vi til Bryggeloftet hvor vi varmer opp til lørdagen med en god julemiddag i godt selskap.

Egenandel for middagen er 550 kr.

Påmelding og betaling av egenandel innen fredag 16. desember.

Hjertelig velkommen til faglig påfyll og førjulshygge.


PÅMELDING

Vi ønsker hjertelig velkommen til sommeravslutning og årsmøte for Logistikkforeningen Vestlandet torsdag 16. juni. Vi gleder oss til å møtes ansikt til ansikt.
Det grønne skiftet er i fokus. For noen virker det uoppnåelig mens andre har kommet langt. Hvor langt har Tide kommet med alternativer til fossilt drivstoff? Hvilke tanker gjør Litra Gass seg om ulike drivstoffalternativer? Og hva mener Erling Sæther i Flowchange at skal til for å klare dette skiftet?

Egenandel medlemmer 0 kr, ikke medlemmer 450 kr.

Påmelding til vestlandet@logistikkforeningen.no innen 9. juni.