Sted: Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, Inndalsveien 28, inngang C   

Tid: 2. februar 2023, kl 18:30-19:30

Tema: Drivstoff på sjøveien – Hvem velger hva?

Kystrederiene har behov for å skifte ut flåten sin. Hva velger de av drivstoffalternativ og hvorfor?

Vi lurer på hvilke drivstoff som velges for skip som settes i bestilling nå? I hvilken grad lykkes initiativ som Grønt Skipsfartsprogram for å endre drivstoffvalg?

Drivstoffvalg som kan fungere på nærskipsfart fungerer ikke nødvendigvis like godt når skipet skal bevege seg over lengre distanser. Vi stiller spørsmålet til Jan Øyvind Svardal fra Skarv Shipping Solutions AS og Leif Arne Strømmen fra Peak Group AS om hvordan internasjonal skipsfart skal klare å nå målene om å redusere sine Co2 utslipp med 40% innen 2030 og være utslippsfri innen 2050? Hvilke muligheter og utfordringer står rederiene ovenfor? Hvilket veikart ser Skarv Shipping Solutions for seg mot nullutslipps skip?

Meld deg på til vestlandet@logistikkforeningen.no

Logistikkforeningens avdeling vestlandet har sent, men godt, klart å rekrutere et studentstyremedlem til sesongen 2022/2023. «Selve rekrutteringen skjedde på slutten av 2022, men hun kommer inn i styret fra og med 2023,» forklarer Jørn Klinge, som er ansvarlig for kontakten mellom styret og Høgskulen på vestlandet. «Vi hadde flere gode kandidater. Valget vårt falt ned på Malene Tjore Lervåg.»

Malene er 25 år og studerer logistikk ved Høgskulen på vestlandet. Ved siden av studiene jobber hun i et selskap som drifter ulike betalingsløsninger i transportnæringen.

«Det er alltid kjekt med nye styremedlemmer. Uansett om de er 25 eller 55 år gamle,» hevder styreleder Yngvil Henanger Woxen. «Nye innspill og tanker er med på å drive oss fremover. Gjennom studentstyremedlemmet får vi en kontakt med en del av maredet som ikke er like synlig i medlemsbasen vår per i dag. Vi ser frem til det Malene kan bidra med og ønsker henne hjertelig velkommen.»

Foto: Malene Tjore Lervåg

Hva gjør nissene og alvene med gavene fra de er ferdig produsert til de skal ut til sluttbruker? Har de varelager på Nordpolen eller bruker de eksterne aktører?

Logistikkforeningen avd. Vestlandet har gleden av å invitere til medlemsmøte og julemiddag onsdag 21. desember.

Vi begynner hos Wikos i Lille Markeveien 13, kl 17 hvor Yngvil Henanger Woxen i Bring Warehousing forteller om hva som er fordelene med å sette ut lagerfunksjonen til en ekstern aktør.

Derfra går vi til Bryggeloftet hvor vi varmer opp til lørdagen med en god julemiddag i godt selskap.

Egenandel for middagen er 550 kr.

Påmelding og betaling av egenandel innen fredag 16. desember.

Hjertelig velkommen til faglig påfyll og førjulshygge.


PÅMELDING

Vi ønsker hjertelig velkommen til sommeravslutning og årsmøte for Logistikkforeningen Vestlandet torsdag 16. juni. Vi gleder oss til å møtes ansikt til ansikt.
Det grønne skiftet er i fokus. For noen virker det uoppnåelig mens andre har kommet langt. Hvor langt har Tide kommet med alternativer til fossilt drivstoff? Hvilke tanker gjør Litra Gass seg om ulike drivstoffalternativer? Og hva mener Erling Sæther i Flowchange at skal til for å klare dette skiftet?

Egenandel medlemmer 0 kr, ikke medlemmer 450 kr.

Påmelding til vestlandet@logistikkforeningen.no innen 9. juni.

Tid: Onsdag 15. september kl 16-19

Sted: Bergen Næringsråd, Olav Kyrres gt 11, 6. etg

Påmelding: vestlandet@logistikkforeningen.no

Din mulighet til å påvirke!

Logistikkforeningen, Vestlandet inviterer til workshop om fremtidens logistikk i Bergen. Dette er en anledning til å være med å påvirke.

Med utgangspunkt i situasjonen slik den er i dag, hvilke alternative løsninger har vi for å skape en god logistikk i byen og regionen vår i fremtiden?

I denne workshopen ønsker vi å samle kloke hoder for å drøfte og komme med forslag til løsninger, som vi kan overrekke Bergen kommune og Vestland fylkeskommune i et samlet innspill.

Agenda

  • Introduksjon av situasjonen slik den er i dag – Innlegg fra interessenter
  • Diskusjoner i grupper
  • Presentasjon av resultatene
  • Oppsummering v/Torbjørn Wilhelmsen

– NTP er vedtatt, men når starter arbeidene i vest?
– Hva skjer med godstransporten fremover når havnen skal til Ågotnes, togene til Nygårdstangen, fly til Flesland og samlasterne på rakkadis?
– Når kommer flyene på vingene igjen, for alvor? Eller gjør de det?
– Hva er fremtidens drivstoff for lasteskip?
– Og hvilke politikere i vest bryr seg mest om samferdsel?

Transport- og logistikkdagen 2021 blir en fysisk konferanse.

Tid:   02.09.2021 kl. 09.00 – 14.30
Sted: Grand hotel Terminus

Vi er superaktuelle og har lagt vårt arrangement like før Stortingsvalget-21, der vi i Vestland skal velge politikere fra Hordaland og Sogn- og Fjordane for de neste fire år. På konferansen møter du blant andre samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Følg lenken for mer informasjon om program og påmelding https://bergen-chamber.pameldingssystem.no/transport-og-logistikkdagen-2021#/home

Torsdag 29. april gjennomførte Logistikkforeningen, avd. Vestlandet webinar med temaet toll. Monica Flaterås fra Tollkonsult gav oss innsikt i temaene tollkompetanse og internkontroll.

Monica Flaterås, Tollkonsult

Et engasjement for toll

Monica Flaterås representerer Tollkonsult sin avdeling på Os i Bjørnafjorden kommune. Hun har utdanning innen spedisjon, fortolling og logistikk fra Handelsinstituttet i Bergen og har jobbet 12 år i Bring før hun begynte i Tollkonsult.

Tollkonsult driver med rådgivende tjenester. I hovedsak for importører og eksportører. De har fokus på at regelverket følges og at bedriftene bygger opp sin tollkompetanse.

Kontoret på Os ble åpnet i oppstarten av pandemien. Dette gjorde at de fikk kjenne på kroppen hvor viktig det var å ivareta gode, digitale løsninger for blant annet møtevirksomheten. Næringsmiddelskundene deres meldte at de opplevde problematikk knyttet til å få tak i signerte dokumenter ved tollhåndtering. Utfordringen ble ekstra tydelig under Covid-19 og det har tvunget seg frem noen digitale signeringsløsninger for dokumenthåndtering i bransjen. Dettet har gitt en positiv effekt og forutsigbarhet for aktørene.

Kompetanse i egen bedrift

«Tollkompetanse bør være fokus gjennom hele verdikjeden. Det er viktig å bygge opp tollkompetanse over tid i bedriften. Med økt kompetanse kommer økt engasjement.» sier Monica. Hun mener at bedriftene burde være oppmerksomme på å besitte kompetansen i egen bedrift og ikke la all kunnskapen ligge hos speditørene. Det kommer stadige endringer i tollprosesser. Med kompetente og engasjerte medarbeidere på området, vil dette være enklere å fange opp. Det eksisterer en Norsk standart for tollkompetansekrav. Denne beskriver blant annet behov for dokumentasjon av tollkompetansen i bedriftene. Det er mye informasjon å holde rede på. Gode rutiner, som oppdateres ved endringer, god informasjonsflyt og tydelig ansvarsfordeling om hvem som skal gjøre hva er suksesskriterier for bedrifter som vil lykkes med toll. Dette skaper verdier i kroner og tid.

«Det er viktig å bygge opp tollkompetanse over tid i bedriften. Med økt kompetanse kommer økt engasjement.»

Monica Flaterås, Tollkonsult

Tirsdag 16. mars kl 16-17 har NHO logistikk og transport og Logistikkforeningen Vestlandet gleden av å invitere til medlemsmøte om fremtidens bylogistikk i Bergen.

Møtet vil avholdes på Teams.

I dette møtet vil Bergen kommune dele tanker rundt nullutslippssoner. Bergen havn presenterer løsning med havn på Ågotnes. Bane NOR forteller om endringene på Nygårdstangen. Schenker og PostNord gir oss innsikt i deres videre prosess for flytting ut av Nygårdstangen.

Vi åpner for spørsmål etter presentasjonene.

Agenda:
1600-1605: Velkommen v/Yngvil Henanger Woxen i Logistikkforeningen
1605-1615: Nullutslippssoner i Bergen v/Lars Petter Klem i Bergen kommune
1615-1625: Godshavn på Ågotnes v/Nils Møllerup i Bergen havn
1625-1635: Jernbaneterminal i Bergen v/Ove A Algrøy i Bane NOR
1635-1645: Flytting fra Nygårdstangen v/Schenker og PostNord
1645-1700: Innspill og spørsmål fra deltakerne

Påmelding gjøres til vestlandet@logistikkforeningen.no innen mandag 15. mars kl 12.

Hjertelig velkommen!

Sea-Cargo er et integrert logistikkselskap med industriruter mellom Norge og Kontinentet-Storbritannia som historisk kjennetegn. Men det er historie.

Nylig har selskapet tatt i bruk gammel teknologi i helt ny utforming; Fletner-teknologi i form av to store roterende «seil» på SC Connector som over tid kan gi opp til 25% drivstoffreduksjon på ruten mellom Rotterdam og Vest-Norge. I tillegg åpner selskapet nye kontorer og ruter for godstransport mellom Vest-Norge og Sverige/Polen/Østersjøen.

Sea-Cargo legger vekt på å være strategisk tilpasningsdyktig – «agile».

Møt adm. direktør Ole Sævild som vil informere om hvordan Sea-Cargo tar utfordringer med både miljøvennlig fremdrift og nye trender i godsmarkedet. Det innebærer ny ruteplan, nye skip og altså nye destinasjoner.

Møtet vil finne sted på Teams torsdag 18. februar 15-16. Møtet er åpnet for alle medlemmer i Logistikkforeningen, men vi trenger påmelding for å kunne sende lenke til møtet.    

Send din påmelding NÅ til  vestlandet@logistikkforeningen.no og senest innen 17. februar kl 16.00.