Avdeling

Østfold

Kort om avdelingen

Velkommen til lokalavdelingen i Østfold!

Avdelingen ble stiftet i september 2009.

I tråd med foreningens målsettinger har vi som mål å øke det enkelte medlems innsikt, nettverk og derved også konkurransekraft innen fagområdet logistikk. Videre skal foreningen være en naturlig møteplass for logistikkbrukere- og tilbydere, samt øvrige personer og foretak med beslektet interesse.

Østfold er Norges port mot Europa og har av naturgitte årsaker en betydelig andel av norsk inn- og utgående vareflyt tilknyttet fylket, både på vei, jernbane og til sjøs. Dette tilsier at det ligger en betydelig samlet kunnskap og kompetanse innen shipping, transport- og logistikk i fylket. Vår målsetting er å bidra til at våre medlemmer får muligheten til å dra veksler på dette på tvers av forretningstyper, blant annet ved å få utvidet egen kunnskap og kompetanse ved involvering og bidrag gjennom Logistikkforeningen.

Bli medlem

Bli med i vårt faglige og sosiale nettverk med flere hundre personer innen ditt fagområde.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om medlemskap eller lurer på noe om foreningen vår.

Styreleder

Stig Gustavsen

Tools Norge

stig.gustavsen@tools.no

Styremedlem

Camilla Sandholtet Meland

Paxter

camilla.meland@paxster.com

Styremedlem

Thomas Karlsen

Constellation Cold Logistics Norway AS (f.d Glacio)

Thomas.Karlsen@constellationcold.com

Styremedlem

Jarle Kjelingtveit

Coop Norge SA

jarle.kjelingtveit@coop.no

Styremedlem

Per Møller

Selvstendig næringsdrivende

permoller1966@gmail.com

Styremedlem

Ingunn Fristad

airMont AS

ingunn.fristad@vpkgroup.com

Styremedlem

Frode Pettersen

Borregaard AS

Frode.pettersen@borregaard.com

Styremedlem

Øystein Drillestad

Borregaard AS

oystein.drillestad@borregaard.com

Lokale arrangementer