16. juni – Årsmøte og sommeravslutning Logistikkforeningen avd. Vestlandet

,

Vi ønsker hjertelig velkommen til sommeravslutning og årsmøte for Logistikkforeningen Vestlandet torsdag 16. juni. Vi gleder oss til å møtes ansikt til ansikt.
Det grønne skiftet er i fokus. For noen virker det uoppnåelig mens andre har kommet langt. Hvor langt har Tide kommet med alternativer til fossilt drivstoff? Hvilke tanker gjør Litra Gass seg om ulike drivstoffalternativer? Og hva mener Erling Sæther i Flowchange at skal til for å klare dette skiftet?

Egenandel medlemmer 0 kr, ikke medlemmer 450 kr.

Påmelding til vestlandet@logistikkforeningen.no innen 9. juni.