Avdeling

Rogaland

Kort om avdelingen

Logistikkforeningen ble stiftet i 1966 og har i dag over 900 medlemmer på landsbasis. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende nettverk innen logistikk.

Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det er for landets næringsliv og offentlig forvaltning å ha en velorganisert og rasjonell forsyningskjede og distribusjon. Logistikkforeningen er et uavhengig forum for aktuelle debatter innen logistikk av bedriftsøkonomisk- og politisk karakter.

Rogalandsforeningen arrangerer i samarbeid med andre organisasjoner Logistikkdagen og Sjølogistikkonferansen, samt Fagdag og Årsmøte i egen regi. På Årsmøtet samles foreningens medlemmer til høylytte diskusjoner og verdiskapende løsninger på ymse tema. Styret gleder seg over en økende tilslutning til foreningen og ønsker nye medlemmer velkommen!

Mange ser betydningen av å delta på våre møter både for å bli oppdatert på det aktuelle tema og for å utvikle regionens Logistikknettverk.

Logistikkforeningen i Rogaland har som medlemmer personer fra bedrifter og organisasjoner som er (eller vil bli):

  • Beslutningstagere i alle deler av forsyningskjeden/varestrømmen
  • Bedriftsledelse og logistikkansvarlige
  • Byråkrater og offentlige planleggere
  • Handlekraftige politikere

Foreningen satser også på studenter og unge i bransjen og har opprettet Young Logistics.

Young Logistics er en datterforening av Logistikkforeningen avd. Rogaland som først og fremst tar sikte på å rekruttere unge inn i logistikkbransjen, men som også ønsker å skape en god interesse arena for unge mellom 20-35 år. Dette skal være stedet der unge og engasjerte kan møtes, drive nettverksbygging og lære mer om logistikk og supply chain management.

 

Bli medlem

Bli med i vårt faglige og sosiale nettverk med flere hundre personer innen ditt fagområde.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om medlemskap eller lurer på noe om foreningen vår.

Styreleder

Renate Brynhildsen

SR Group AS

Nestleder

Ove Sundvor

Soltin Logistics AS

Styremedlem / Kasserer

Hege Overskott

Systemair AS

Styremedlem

Vidar Løining

Subsea 7

Styremedlem

Bjørn Røstad

SR Group AS

Styremedlem

Kristine Wathne

Altibox AS

Styremedlem

Stina Ekren Ytreland

Karmsund Havn

Styremedlem

Vegard Landén

Laerdal Global Health

Styremedlem

Tor Arne Andreassen

NCL North Sea Container Line

Styremedlem

Ole Auflem

Shark Ninja

Lokale arrangementer