Avdeling

Rogaland

Kort om avdelingen

Logistikkforeningen.no ble stiftet i 1966 og har i dag over 900 medlemmer på landsbasis. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende nettverk innen logistikk.

Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det er for landets næringsliv og offentlig forvaltning å ha en velorganisert og rasjonell forsyningskjede og distribusjon. Logistikkforeningen.no er et uavhengig forum for aktuelle debatter innen logistikk av bedriftsøkonomisk- og politisk karakter.

Rogalandsforeningen arrangerer i samarbeid med andre organisasjoner Logistikkdagen og Sjølogistikkonferansen, samt Fagdag og Årsmøte i egen regi. På Årsmøtet samles foreningens medlemmer til høylytte diskusjoner og verdiskapende løsninger på ymse tema. Styret gleder seg over en økende tilslutning til foreningen og ønsker nye medlemmer velkommen!

Mange ser betydningen av å delta på våre møter både for å bli oppdatert på det aktuelle tema og for å utvikle regionens Logistikknettverk.

Logistikkforeningen i Rogaland har som medlemmer personer fra bedrifter og organisasjoner som er (eller vil bli):

  • Beslutningstagere i alle deler av forsyningskjeden/varestrømmen
  • Bedriftsledelse og logistikkansvarlige
  • Byråkrater og offentlige planleggere
  • Handlekraftige politikere

Foreningen ønsker også studenter og nyutdannede særlig velkommen.

Bli medlem

Bli med i vårt faglige og sosiale nettverk med flere hundre personer innen ditt fagområde.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om medlemskap eller lurer på noe om foreningen vår.

Styreleder

Kurt Ommundsen

Westport

Nestleder / Kasserer

Karl Morten Skjæveland

Optimarin

Styremedlem

Marit Lorentzen

Pentagon Freight Service AS

Styremedlem

Bjørn Røstad

SR-Transport

Styremedlem

Hege Overskott

Systemair AS

hege.overskott@systemair.no

Styremedlem

Sigurd Ur

Styremedlem / Sekretær

Ove Sundvor

SAR AS

Styremedlem

Renathe Brynhildsen

Felleskjøpet Rogaland & Agder

Renate.Brynhildsen@fkra.no

Styremedlem

Stig Brekke

Asko Rogaland

stig.brekke@asko.no

Lokale arrangementer

Det er ingen kommende hendelser for øyeblikket.