Avdeling

Trøndelag

Kort om avdelingen

Velkommen til lokalforeningen i Trøndelag!

Avdelingen ble stiftet i 1975 og har idag ca. 200 medlemmer.

Vi henter våre medlemmer fra næringslivet og offentlig forvaltning i Midt-Norge. Avdelingens formål er å skape et faglig utviklende forum innen fagområdet logistikk i Midt-Norge.

Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det har for marked, bedrift og samfunn å ha en velorganisert logistikk på alle nivåer. Foreningen skal være en pådriver for utvikling innen logistikk.

Som medlem kan opptas personer, bedrifter og organer innen næringsliv og offentlig forvaltning. De er velkommen som medlem og kan benytte innmeldingsskjemaet du finner her på våre nettsider. Foreningen arrangerer medlemsmøter, temamøter, seminarer og studieturer. Vi henvender oss til en bred og allsidig målgruppe med interesse for samferdsel og logistikk.

Bli medlem

Bli med i vårt faglige og sosiale nettverk med flere hundre personer innen ditt fagområde.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om medlemskap eller lurer på noe om foreningen vår.

Leder

Trine Lossius Brendryen

Schenker

Styremedlem

Trygve Dybdahl

Bane Nor

Styremedlem

 Alireza Ashrafian

NTNU

Styremedlem

Bjørn Bakken

Sykehusbygg

Styremedlem

Ann Iren Holm Rise

Trondheim Havn

Styremedlem

Frank Skogvang

Orkla

Styremedlem

Tor Inge Hegvold

COOP

Lokale arrangementer