Invitasjon til årsmøte for Østlandet

,

10. juni arrangerer Østlandsavdelingen sitt årsmøte.


Samfunnet er fortsatt preget av Covid-19, men vi håper at situasjon kan begynne å løsne i tråd med vaksineringen. Foreløpig tar vi høyde for å møtes fysisk, men forbereder oss på å ta det digitalt hvis situasjon skulle tilsi dette.

Vi håper på å kunne møtes samme plass som i fjor hvis møte avholdes fysisk, og det blir da på Restaurant Park 29 i Oslo. Her skal det være tilrettelagte lokaler for en trygg gjennomføring av årsmøtet.

Se møteinnkallingen.