Invitasjon til årsmøte for Østlandet

,

4. juni arrangerer Østlandsavdelingen sitt årsmøte..


Covid-19 er fremdeles det temaet som opptar de fleste om dagen, men det er gjort noen lettelser slik at det vil være mulig å gjennomføre et fysisk årsmøte.

I samarbeid med Restaurant Park 29 i Oslo har vi sikret oss tilrettelagte lokaler for en trygg gjennomføring av årsmøtet, der vi også har anledning til å møtes fysisk.

Se møteinnkallingen.