Nye æresmedlem i Logistikkforeningen Vestlandet.

,

Torsdag 21. desember 2023 arrangerte Logistikkforeningen Vestlandet medlemsmøte og julemiddag hos Hotel Zander K i Bergen. Åge Jensen og Daniel Namdal fra AMK hos Haukeland Sykehus holdt et interessant innlegg om hva som foregår i kulissene når du ringer 113.

Finn T. Lien
Christian S. Hald

Etter medlemsmøte ble det utdelt æresmedlemskap til Finn T Lien og Christian S.

Sammen med en håndfull andre logistikere fra Bergens regionen tok Finn T. Lien initiativ til å starte Logistikkforeningen avd Vestlandet (Den gang Norsk Transportøkonomisk Forening Avd Vestlandet) i 1993. I likhet med Finn T. Lien var Christian med å starte opp Logistikkforeningen Avd Vestlandet.

Parallelt med sitt engasjement og verv i foreningen var Finn også primus motor for Logistikkstudiet ved den gang Bergen Ingeniørhøyskole, i dag Høyskolen på Vestlandet.  Finn underviste i en årrekke i ulike logistikk fag ved Høyskolen deriblant innen fagene Transportøkonomi og Transport- og Distribusjonsplanlegging.  Finn har gjennom alle de 30 årene Vestlandsforeningen har eksistert vært et aktivt medlem og viktig talsmann for logistikk som fagområde.

Christian har uavbrutt i 30! år sittet i lokal styret og har like lenge fungert som kasserer for lokalforeningen, og har uten tvil bidratt langt mer enn hva som normalt kan forventes.Christian Hald fungerte også i 5 år som styremedlem og kasserer for Hovedstyret i Logistikkforeningen i perioden fra 2002 – 2006. Gjennom sitt lange engasjement i lokalstyret er det ingen som kjenner foreningen og dens historie bedre enn Christian

Gratulerer til Finn T Lien og Christian S. Hald med vel fortjent æresmedlemskap.