Medlemsmøte 14 februar: Grønne shipping løsninger og transportkjøpersansvar.

Logistikkforeningen avd Vestlandet inviterer til et spennende medlemsmøte onsdag 14. februar kl. 1700. Møtet finner sted i Grieg Gården, C. Sundsgate 17 – 19. Denne ettermiddagen / kvelden er det to tema som står på dagsorden:

Påmelding medlemsmøte 14. februar

Skarv Shipping Solutions AS, et selskap som har som formål å utvikle grønne shipping løsninger ved hjelp nye innovative skip- og skipsløsninger ble etablert i 2022 og er eid av Grieg Maritime AS og Peak Group AS. CEO Jan Øivind Svardal vil gi Logistikkforeningens medlemmer et innblikk i Short Sea Markedet i Europa og hva som må gjøres for at denne næringen skal være i stand å redusere sine CO2 utslipp iht IMO sin målsetting om å redusere CO2 utslipp per tonnkm med 40% innen 2030 og hva Skarv Shipping Solutions konkret gjør for å nå disse målene, deriblant nye lavutslipps skip som er under utvikling og bygging og som leveres fra verft i løpet av 2025.

Norges Lastebil Eierforbund, ved Prosjektleder Eivind Karikoski i Fair Transport vil holde et innlegg / orientering om Transportkjøperansvaret. Det finnes en rekke lovpålagte krav som bestillere av transporttjenester må kjenne og forholde seg til. Hvis dette ikke ivaretas kan transportkjøperen bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene. Eivind vil gi et innblikk i hvilke lover og regler som gjelder og hva den enkelte bedrift må gjøre i forbindelse med kjøp av transport tjenester.