Vellykket kinderegg

,

Logistikkforeningen Østlandet gjennomførte både årsmøte, LogistikkNerdene og sommersamling på en godt besøkt kveld i Oslo torsdag.

Østlandsforeningen har lagt bak seg et aktivt år, med mange vellykkede arrangementer og prosjekter. Torsdag kveld på Park29 i Oslo, kunne styreleder Heidi Bergsveen og resten av styret gå gjennom årsrapporten sammen med over 20 tilstedeværende medlemmer.

Bergsveen kunne rapportere om en økonomi som etter solid jobb av styret nå er sunn og god. Samtidig har foreningen gjennomført både bedriftsbesøk, mentorprogram, LogistikkNerdene, signalarrangementet Logistikk 2022 sammen med Moderne Transport og Logistikk Inside – samt altså en sommeravslutning.

På årsmøtet tok to av styremedlemmene som var på valg, gjenvalg og ble klappet inn uten protester. Samtidig har Elizabeth Ramirez Stenwig valgt å tre ut av styret. I hennes plass, ble Øyvind Ludt valgt inn.

Erfan Hesamadini (til venstre) ledet LogistikkNerdene der Kjetil Lislelid fra Mester Grønn fortalte om lagerrutinene, og mer, hos blomsterkjeden.

Styret består nå av Heidi Bergsveen (leder), Sebastian Gustafsson (nestleder), Kirsten Gulbrandsen, Dagfinn Bang-Johansen, Geir Kluge Heiermo, Muhammad Ghous Afzal og Øyvind Ludt.

Etter at årsmøtet var gjennomført og regnskaper og budsjetter godkjent, var det klart for en siste runde med logistikknerding før sommeren. Denne kvelden var lagerrutiner temaet, og supply chain manager i Mester Grønn, Kjetil Lislelid, kunne fortelle om de unike utfordringene de har med såpass skjøre og tidskritiske varer som blomster.

Seansen ble stødig ledet av initiativtager til LogistikkNerdene Erfan Hesamadini, for fortjener en stor takk for innsatsen han har lagt ned for å bygge opp nerdekonseptet. Diskusjonen denne kvelden ble sedvanlig interessant, og hadde nok holdt på enda om ikke magene begynte å rumle og maten måtte på bordet.

LogistikkNerdene fortsetter til høsten, med nye temaer og deltakere. Følg med her på hjemmesidene for annonsering av tidspunkter og temaer, samt påmelding. Det er alltid plass til flere logistikknerder.

Styret lover også flere interessante prosjekter, møter og arrangementer også det neste året.

Har du ideer, tanker, innspill, ris, ros, ønsker, forslag så ta gjerne kontakt med styret på ostlandet@logistikkforeningen.no