Innlegg

13.november arrangeres Tolldagen for syvende gang, og det er ventet at over 300 mennesker skal besøke Oslo Kongressenter. Målet er å skape en god møteplass mellom Tolletaten og næringslivet. Hovedmålgruppen er virksomheter som har oppgaver knyttet til import og eksport av varer.


– Tolldagen har blitt en viktig møteplass for Tolletaten og næringslivet. For Tolletatens del er dette en mulighet til å informere om nyheter og utviklingsprosjekter som har konsekvenser for næringslivet. For næringslivet er dette en mulighet til å ta opp problemstillinger som er viktige for dem, sier avdelingsdirektør Pål Hellesylt ved toll- og vareførselsavdelingen i Tolldirektoratet.

Årets program

På programmet for 2019 står blant annet temaet digitalisering, der statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal og moderniseringsdepartementet snakker om digitalisering i offentlig sektor. Tolletaten vil deretter gi deltakerne siste nytt om fremtidens digitaliserte informasjonsflyt og hva dette innebærer for næringslivet.

Tolletatens etterretningssenter er en annen sentral foredragsholder og vil presentere hvordan etatens etterretningsarbeid er helt avgjørende for å avdekke smugling i den legale vareførselen.

Et annet aktuelt tema er Brexit og status på den internasjonale handels- og tollarenaen. Videre vil planlagte endringer av Tolloven på nasjonalt nivå presenteres for å forberede næringslivet på hva revisjonene av loven betyr i praksis.

Eksterne aktører deltar også, og deltakerne vil kunne høre mer om næringslivets perspektiv på toll og internasjonal handel ved foredrag fra KPMG og Oslo Chamber of Commerce (OCC). I tillegg holder Tolletaten lynkurs i opprinnelsesregelverket og gir deg siste nytt om klassifisering og endringer i HS.

Knytte kontakter

Tolldagen handler om å knytte nye kontakter og dialog. Det vil også i år være mulighet til å besøke ulike stands fra næringslivet i pausene og i lunsjen. Tolletaten vil også ha en egen stand som du kan besøke.

Påmeldingen er åpen og det er fortsatt ledige plasser, men det kan være lurt å være rask ute før arrangementet er fullbooket.   

_________________________

Arrangementer

Vi fant ingenting

Beklager, ingen innlegg matchet dine kriterier