Innlegg

Tirsdag 26.november inviterer Seniorgruppen til julebord på Dovrehallen Restaurant i Oslo. Østlandsavdelingen følger opp med førjulssamling på Restaurant Sumo to dager senere, torsdag 28. november.


Førjulstiden passer perfekt til å være i hyggelig lag med andre. Nå byr anledningen seg flere ganger til å bygge nettverk med likesinnede rundt om i hele landet. Er du i Oslo eller omegn disse dagene, kom og besøk oss for en hyggelig ettermiddag/kveld!

Seniorene runder av året på Dovrehallen

Seniorgruppen har fast tilholdssted på Dovrehallen, og møtes til vanlig den siste tirsdagen hver måned (med unntak av desember og fellesferie i juli). I tillegg til nettverksbygging i sosialt lag er det alltid faglige programmer med høy kvalitet. Denne gang er det formuesforvalterne Sveinung E. Andersen og Kjetil Olsen som skal sørge for å gi medlemmene faglig påfyll.

Meld ifra til Birger Solvang om du kommer på sms 905 63 794 eller e-post birger@optilogistikk.no senest 24. november.

Se invitasjon og adresse

Østlandsavdelingen gjentar fjorårets suksess

Østlandsavdelingen arrangerer også årets siste medlemsmøte i slutten av november. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger etter førjulssamlingen i fjor, og følger opp med tilsvarende arrangement på Restaurant Sumo i år.

Vi kommer også i år til å sørge for påfyll både sosialt og faglig. Rett før invitasjonen skulle sendes ut fikk vi dessverre et forfall fra foredragsholder, men vi kommer tilbake med nærmere info om hvem som skal stå for det faglige på menyen denne dagen. Vi håper medlemmer merker seg datoen og holder av denne. Det blir garantert gøy, sier styreleder Kine Stirler Alm.

Se invitasjon og adresse.

_________________________

Arne Turtumøygard, styreleder i senioravdelingen, ser tilbake på et langt liv i logistikkbransjen. Og han understreker at gleden ved logistikk ikke forsvinner selv om han og kollegene har trådt inn i pensjonistenes rekker. Nedenfor deler han noen tanker.


For den som har vært i logistikkbransjen fra starten på 1960-rene, har opplevd mange store endringer i tankegang og gjennomføring for vareflyt. I starten var det en uskrevet lov at det kun var salgsfolk som skulle ha kontakt med kundene. For innkjøpte varer var det kun innkjøpsavdelingen som kun skulle har kontakt med leverandørene.

Slikt opplegg ga selvfølgelig aldri en optimal løsning med tanke på verdikjeden. Helhetstankegangen manglet.

I de fleste bedrifter kan vareflyten grovt sett deles i tre:

  • Inngående logistikk
  • Intern logistikk
  • Utgående logistikk

En logistikers jobb er å knytte sammen disse tre leddene til sin verdikjede. For å lykkes i dette må du bygge deg nettverk med personer både på leverandørsiden og kundesiden og kjenne de muligheter som eksisterer. Som oftest er det slik at du kan forlange av dine leverandører at det er de som oftest skal tilpasse seg deg, mens det på kundesiden er du som må tilpasse deg.

For å gjennomføre dette er det en grunnleggende forutsetning at du følger med i utviklingen både digitalt og faglig i den bransjen du arbeider. Det greier du ikke uten å bygge deg nettverk. Foruten løpende kontakt med personer som driver med det samme som deg selv både hos kunder og leverandører, må du ha et forum der du kan vedlikeholde dine faglige kunnskaper. Her kommer Logistikkforeningen inn i bildet. Her møter du personer fra de fleste bransjer som du vil ha stor nytte og glede av å bli kjent med og utveksle kunnskaper og erfaringer med. Her vil du også møte mange som arbeider innen samferdsel slik at du kan holde deg ajour med de muligheter som eksisterer, eller dere kan utvikle nye løsninger sammen. Møt opp på møter, vær aktiv, ta kontakt med personer du ikke kjenner fra tidligere. Ta og gi av din kunnskap og erfaring.  Det er den måten du bygger opp ditt nettverk for å bli en god logistiker.

For oss som er i Seniorgruppen, og ser i bakspeilet, har dette nettverket utviklet seg slik at vi ikke gir oss etter at vi er blitt pensjonister. Nettverk er blitt til vennskap. Kall oss gjerne for fagidioter. Det er vel det vi er.

Mvh. Arne Turtumøygard

_________________________

Senioravdelingen inviterer til et spennende medlemsmøte tirsdag 24. september med innlegg fra Muhammad Afzal, ansvarlig for Kolonials transport- og distribusjonstjeneste.


Afzal har en variert logistikkbakgrunn fra såvel UPS, Posten/Bring og Postnord, og har de siste to årene hatt ansvaret for transport- og distribusjonstjenesten til Norges største dagligvareaktør på nett, Kolonial.no. Han kommer til å dele spennende innsikt om Kolonials spennende veksteventyr, og ikke minst hvilke spesielle utfordringer og muligheter den forholdsvis ferske dagligvareaktøren har sammenlignet med de etablerte dagligvaregigantene og andre nettaktører.

Medlemsmøtet finner sted på Dovrehallen Restaurant i Storgata 22 i Oslo. Alle medlemmer er velkommen til møtet. Det er gratis inngang, men vennligst send en mail til seniorgruppens møtekoordinator Birger Solvang senest 23. september for å bekrefte din deltagelse.

-Jeg ser frem til å høre mer om hans tanker om dagens markedssituasjon, og ike minst hans tanker om hva som ligger foran oss, sier Birger, som minner om at det blir hyggelig sosialt samvær med påfølgende middag og «nogo attåt» for de som tar turen på medlemsmøtet.

_________________________