Innlegg

Vi er vel alle ganske godt kjent med hva Linkedin er, men vet vi hvordan vi kan utnytte denne plattformen godt nok? Litt utenom det vanlige, men høyest aktuelt, så ønsker vi å tilby et hurtigkurs i hvordan du kan bruke Linkedin mest effektivt i din hverdag.


Tema som vi vil fokusere på i dette kurset vil avhenge litt på hva du som deltaker ønsker. Gå inn på Linkedin for å besvare vår lille spørreundersøkelse, så tilpasser vi team etter hva som ønskes:

https://www.survio.com/survey/d/Z5Y5K9C5P3A7Z3Z5E

Meld deg på vårt Linkedinkurs som går den 9. juni fra kl. 17:00 – 18:00. Påmelding skjer ved å sende oss en mail ostlandet@logistikkforeningen.no. Alle påmeldte vil motta en Teams link 5 minutter før start. Dette arrangementet er gratis for medlemmer og koster 350,- NOK for de som ikke er medlem.

Det er Linkedinguru Frida Vagiste som skal holde dette kurset for oss.

Litt informasjon om Frida:

Frida Vagiste – Digital Marketing & Social Media Specialist

Kort om mig! I dagsläget jobbar jag som Content Manager på Acobia som arbetar med AI & ML inom Smart Infrastruktur, Smart Fastighet & Smart Industri. Sedan 2014 har jag jobbat som digital marknadsförare, copywriter samt fått bygga upp marknadsavdelningar i Sverige, Norge & USA där fokus har varit just på sociala medier samt hur vi kan effektivisera marknadsföring genom bra content och marketing automation via sociala medier. Jag har även haft ynnesten att få arbeta med kunder inom både privat, offentlig sektor både B2C och B2B där skillnaden är stor kring hur man navigerar på sociala medier. Under de senaste åren har utvecklingen på sociala medier gått i rasande fart och nya möjligheter öppnas och nya förändringar sker framförallt på LinkedIn!

Om kort tid vil Logistikkforeningen slå sammen fire Facebooksider til en.

På fellessiden vil du finne nasjonale og lokale saker fra Logistikkforeningen og logistikkmiljøet ellers. Her vil vi også informere om medlemsmøter, webinarer og annen aktivitet i Logistikkforeningens regi. Del gjerne sakene våre og inviter de du mener kan ha interesse av å følge oss.

Følg oss på https://www.facebook.com/Logistikkforeningen.no og https://www.linkedin.com/company/logistikkforeningen hvis du ikke allerede gjør det.

Arne Turtumøygard, styreleder i senioravdelingen, ser tilbake på et langt liv i logistikkbransjen. Og han understreker at gleden ved logistikk ikke forsvinner selv om han og kollegene har trådt inn i pensjonistenes rekker. Nedenfor deler han noen tanker.


For den som har vært i logistikkbransjen fra starten på 1960-rene, har opplevd mange store endringer i tankegang og gjennomføring for vareflyt. I starten var det en uskrevet lov at det kun var salgsfolk som skulle ha kontakt med kundene. For innkjøpte varer var det kun innkjøpsavdelingen som kun skulle har kontakt med leverandørene.

Slikt opplegg ga selvfølgelig aldri en optimal løsning med tanke på verdikjeden. Helhetstankegangen manglet.

I de fleste bedrifter kan vareflyten grovt sett deles i tre:

  • Inngående logistikk
  • Intern logistikk
  • Utgående logistikk

En logistikers jobb er å knytte sammen disse tre leddene til sin verdikjede. For å lykkes i dette må du bygge deg nettverk med personer både på leverandørsiden og kundesiden og kjenne de muligheter som eksisterer. Som oftest er det slik at du kan forlange av dine leverandører at det er de som oftest skal tilpasse seg deg, mens det på kundesiden er du som må tilpasse deg.

For å gjennomføre dette er det en grunnleggende forutsetning at du følger med i utviklingen både digitalt og faglig i den bransjen du arbeider. Det greier du ikke uten å bygge deg nettverk. Foruten løpende kontakt med personer som driver med det samme som deg selv både hos kunder og leverandører, må du ha et forum der du kan vedlikeholde dine faglige kunnskaper. Her kommer Logistikkforeningen inn i bildet. Her møter du personer fra de fleste bransjer som du vil ha stor nytte og glede av å bli kjent med og utveksle kunnskaper og erfaringer med. Her vil du også møte mange som arbeider innen samferdsel slik at du kan holde deg ajour med de muligheter som eksisterer, eller dere kan utvikle nye løsninger sammen. Møt opp på møter, vær aktiv, ta kontakt med personer du ikke kjenner fra tidligere. Ta og gi av din kunnskap og erfaring.  Det er den måten du bygger opp ditt nettverk for å bli en god logistiker.

For oss som er i Seniorgruppen, og ser i bakspeilet, har dette nettverket utviklet seg slik at vi ikke gir oss etter at vi er blitt pensjonister. Nettverk er blitt til vennskap. Kall oss gjerne for fagidioter. Det er vel det vi er.

Mvh. Arne Turtumøygard

_________________________