Innlegg

Logistikkforeningen avdeling Østlandet har en serie med webinarer der ulike logistikkledere forteller om hvordan de har opplevd covid-19-pandemien.


Covid-19 har kastet hele verden ut i ukjent farvann. For veldig mange har det medført store omveltninger. Også logistikkbransjen har blitt merket. Noen har fått det veldig tøft. Andre har fått mer å gjøre. Atter andre har funnet ut at de må gjøre ting på nye måter i fremtiden. Kort sagt, covid-19 har medført at man ser på arbeidshverdagen med nye øyne. Derfor har vi invitert flere i vårt store logistikknettverk til å dele litt av sine erfaringer.

Først ut er Marit Vårdal, Managing Director i Maersk Norge AS. Filmen ser du her

Har du spørsmål til Marit eller Logistikkforeningen i forbindelse med denne dialogen, så send oss en mail til ostlandet@logistikkforeningen.no innen fredag den 12. juni. Da vil dette bli besvart påfølgende uke.