Tag Archive for: logistikkløsninger

Styret i Logistikkforeningen Avd. Østlandet


Logistikkforeningen avdeling Østlandet ønsker at alle medlemmene våre skal bli bedre kjent med oss som sitter i styret. Derfor har vi valgt å kjøre en kort presentasjon av hvert enkelt styremedlem og hvilke erfaringer vi sitter på. Logistikkforeningen skal være et knutepunkt for å bygge nettverk i logistikkbransjen samt være en arena for deling av kunnskap.

Tidligere styreleder gikk ut i mammaperm, Elizabeth Ramirez Stenwig, men nektet å gi slipp på Logistikkforeningen. Hun er fremdeles med i styret med et stort og givende engasjement for å gi merverdi til nettverket. Med 10 års erfaring i bransjen fra arbeid som både speditører og med teknologi, arbeider hun i dag for Maersk med å hjelpe kunder å få synlighet gjennom hele forsyningskjeden. Dette bidrar til at norske bedrifter kan ligge et steg foran verden med logistikk som et effektivt og strategisk konkurransefortrinn. Filmen ser du her

Har du spørsmål eller ønsker å sparre litt tanker og ideer med Elizabeth, så send en mail til ostlandet@logistikkforeningen.no eller elizabeth.stenwig@maersk.com.