Tag Archive for: bemanning

Styret i Logistikkforeningen Avd. Østlandet


Logistikkforeningen avdeling Østlandet ønsker at alle medlemmene våre skal bli bedre kjent med oss som sitter i styret. Derfor har vi valgt å kjøre en kort presentasjon av hvert enkelt styremedlem og hvilke erfaringer vi sitter på. Logistikkforeningen skal være et knutepunkt for å bygge nettverk i logistikkbransjen samt være en arena for deling av kunnskap.

Dag Edvartsen har jobbet i selskap som DHL, Bring og SAS Cargo og jobber nå i Personalhuset hvor relevant bransjeerfaring kommer godt med når man skal jobbe med rekruttering og bemanning til blant annet logistikkbransjen. Riktig bemanning og kompetanse er avgjørende for logistikken. Filmen ser du her

Har du spørsmål eller ønsker å sparre litt tanker og ideer med Dag, så send en mail til ostlandet@logistikkforeningen.no eller dag.edvartsen@personalhuset.no.