• Sjøveien til Europa. Havnedirektør Knut Kusslid, Trondheim Havn
 • Muligheter for midt-norsk næringsliv. Daglig leder Heidi Fossland, Trøndelags Europakontor
 • Eksportrettet produksjon. Utfordringer og løsninger. Senior Vice President Manufacturing Ottar Tollan, Flokk
 • Kunnskapspakke gods. Status og veien videre. Astrid Bjørgen, SINTEF
 • Studentoppgaver, presentasjon – Bachelor
 • Studentoppgaver, presentasjon – Master
 • Oslo City Hub. Adm dir. Jan Knoph,  OneMed og Chief Commercial Officer Peter Stangeland, DB Schenker
 • Trådløse sensorer gir sikrere og smartere logistikk Utviklingsleder/CTO Tor Øistein Skjermo, El-Watch 
 • Nordområdenes nasjonale og internasjonale posisjon. Havnedirektør Rune Johan Arnøy, Narvik Havn 
 • Årets Kremmer! Humle og malt på nettDaglig leder Manfred Skårsmoen, Brewshop
 • Økt internasjonal trafikk over Værnes, Lufthavndirektør Marit Stigen Værnes Lufthavn
 • Med innføringen av netthandel har norsk retail, gitt seg selv en utfordring de ikke er rigget for  å håndtere. Steffen Larvoll, DRIW