Nytt studentstyremedlem i avd. Vestlandet

,

Logistikkforeningens avdeling vestlandet har sent, men godt, klart å rekrutere et studentstyremedlem til sesongen 2022/2023. «Selve rekrutteringen skjedde på slutten av 2022, men hun kommer inn i styret fra og med 2023,» forklarer Jørn Klinge, som er ansvarlig for kontakten mellom styret og Høgskulen på vestlandet. «Vi hadde flere gode kandidater. Valget vårt falt ned på Malene Tjore Lervåg.»

Malene er 25 år og studerer logistikk ved Høgskulen på vestlandet. Ved siden av studiene jobber hun i et selskap som drifter ulike betalingsløsninger i transportnæringen.

«Det er alltid kjekt med nye styremedlemmer. Uansett om de er 25 eller 55 år gamle,» hevder styreleder Yngvil Henanger Woxen. «Nye innspill og tanker er med på å drive oss fremover. Gjennom studentstyremedlemmet får vi en kontakt med en del av maredet som ikke er like synlig i medlemsbasen vår per i dag. Vi ser frem til det Malene kan bidra med og ønsker henne hjertelig velkommen.»

Foto: Malene Tjore Lervåg