Tirsdag 15. november 2022 ble årets generalforsamling i Logistikkforeningens hovedstyre gjennomført.

Deler av hovedstyret var samlet på Skøyen etter å ha gjennomført hovedstyremøte samme dag. Resten av deltakerne meldte seg inn via Teams.

Grunnkontingent er den andelen av kontingent som lokalforeningene betaler til hovedstyret. Grunnkontingenten skal være med på å dekke hovedstyrets aktivitet. Som følge av at hovedstyret har en sunn egenkapital er det ønskelig å redusere denne til ca to års drift. Kommende periodes grunnkontingent ble derfor besluttet til 0 % for lokalforeningene. Det vil si at medlemskontingenten i sin helhet vil tilfalle hver enkelt lokalforening.

Hovedstyrelder var på valg i år og velges for en periode på to år om gangen. Yngvil Henanger Woxen, som representerer avdeling Vestlandet, stilte ikke til gjenvalg. «Vi har gjennomført noen viktige oppgaver denne toårsperioden,» sier Woxen. «Vi har samlet oss på Sosiale medier. Dette håper vi at har ført til at vi er lettere tilgjengelige for medlemmene våre og at alle får et bedre innblikk i hva som skjer i de andre lokalforeningene. I høst introduserte vi ny profil inkludert ny logo. Denne moderniseringen var sårt tiltrengt. Tilbakemeldingene vi har fått er i all hovedsak positive og vi er fornøyd med resultatet.» På spørsmålet om ikke det ville være naturlig å fortsette som hovedstyreleder i en periode til for å fortsette arbeidet, svarer hun: «Ettersom jeg ikke kommer til å stille til gjenvalg som leder i Logistikkforeningen avdeling Vestlandet, er det riktig for meg å sette punktum her. Eller i alle fall komma.»

Valgkomiteens enstemmige innstilling til ny hovedstyrelder var Renate Brynhildsen fra avdeling Rogaland. Hun ble valg av de stemmeberettigede oppmøtte.  Om Brynhildsen og vervet sier Woxen: «Hovedstyret er til for å gjøre jobben til lokalforeningene enklere. Det er der medlemsaktiviteten er. Jeg vet at Renate har gjort seg noen tanker om hvordan dette arbeidet kan videreføres og er sikker på at hun vil løse vervet på en god måte. Sammen med resten av det kompetente hovedstyret vil det gode arbeidet fortsette.»

Årsberetning og protokoll vil legges ut på nettsidene.