Morgendagens utslippsfrie sjøtransport løsninger

, ,

Sted: Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, Inndalsveien 28, inngang C   

Tid: 2. februar 2023, kl 18:30-19:30

Tema: Drivstoff på sjøveien – Hvem velger hva?

Kystrederiene har behov for å skifte ut flåten sin. Hva velger de av drivstoffalternativ og hvorfor?

Vi lurer på hvilke drivstoff som velges for skip som settes i bestilling nå? I hvilken grad lykkes initiativ som Grønt Skipsfartsprogram for å endre drivstoffvalg?

Drivstoffvalg som kan fungere på nærskipsfart fungerer ikke nødvendigvis like godt når skipet skal bevege seg over lengre distanser. Vi stiller spørsmålet til Jan Øyvind Svardal fra Skarv Shipping Solutions AS og Leif Arne Strømmen fra Peak Group AS om hvordan internasjonal skipsfart skal klare å nå målene om å redusere sine Co2 utslipp med 40% innen 2030 og være utslippsfri innen 2050? Hvilke muligheter og utfordringer står rederiene ovenfor? Hvilket veikart ser Skarv Shipping Solutions for seg mot nullutslipps skip?

Meld deg på til vestlandet@logistikkforeningen.no