Logistikkforeningens lokalavdelinger har som formål å blant annet å orientere medlemmene om utviklingen i fagområdet logistikk samt å skape et miljø for utveksling av erfaring.

Med dette i bakgrunn vokste ideen om et mentor/mentee-program frem.

I 2019 hadde vi vårt første mentorpar, det ble en succe og i 2020 hadde vi totalt fem mentorpar. Fem aspirerende logistikere/studenter ble paret med fem erfarne logistikere.

Logistikkforeningen føler det er naturlig å bidra til kunnskapsdeling i en verden som blir enda mer kompleks for hver dag som går. Logistikkfaget er intet unntak.

For Logistikkforeningen handler mentorskapsprogrammet om deling av kunnskap på tvers av generasjoner, alder, kjønn og bakgrunn. Vi tror kunnskap er som en hage, det gror og spirer, hvor det vannes. Akkurat slik tror vi det er for en logistiker. En erfaren logistiker kan ha behov for refill fra en nyutdannet, akkurat som en nylig utdannet trenger den praktiske erfaringen som kommer med noen år i bransjen.

Logistikkforeningen har nå et program med oppstart november 2021, programmet blir gående frem til august 2022.