Mentorprogram med Logistikkforeningen

,

Mentorprogrammet i 2021


Logistikkforeningens lokalavdelinger har som formål å blant annet å orientere medlemmene om utviklingen i fagområdet logistikk samt å skape et miljø for utveksling av erfaring.

Med dette i bakgrunn har ideen om et mentor/mentee-program vokst frem. Logistikkforeningen føler det er naturlig å bidra til kunnskapsdeling i en verden som blir enda mer kompleks for hver dag som går. Logistikkfaget er intet unntak.

For Logistikkforeningen handler mentorskapsprogrammet om deling av kunnskap på tvers av generasjoner, alder, kjønn og bakgrunn. Vi tror kunnskap er som en hage, det gror og spirer, hvor det vannes. Akkurat slik tror vi det er for en logistiker. En erfaren logistiker kan ha behov for refill fra en nyutdannet, akkurat som en nylig utdannet trenger den praktiske erfaringen som kommer med noen år i bransjen.

Logistikkforeningen har nå et program med oppstart sent i januar 2021, og har programmet gående frem til begynnelsen av september 2021.

Krav til søkende

Mentee:

  • Være ny i bransjen (maks 3 års erfaring).
  • Vi tror våre menteer er pasjonerte for logistikkfaget, lærevillige, pedagogiske, inkluderende og kan utfordre status quo.
  • Er medlem eller er villig til å bli medlem av Logistikkforeningens avdelinger.
  • Villig til å engasjere seg i minst to månedlige møter med mentor samt stille forberedt til disse.

Mal for menteesøknad

  • Navn/telefon/e-post
  • Student/yrkesaktivt/arbeidssøker/tittel
  • Hva er din motivasjon for å søke deg inn i mentorprogrammet (maks 200 ord)
  • Hvilken retning innenfor logistikk kunne du tenke deg å fokusere på? Se kategori nedenfor.

For kontakt, vennligst send e-post med overnevnte spesifikasjoner til Sebastian (sebastian.gustafsson@tietoevry.com) eller Synne (180821@stud.himolde.no)