Logistikkforeningen påvirkes av Covid-19

Som alle andre må Logistikkforeningen legge om på planer som følge av Covid-19-viruset.


Som følge av de nasjonale retningslinjene i kjølvannet av Covid-19-pandemien vil all møteaktivitet i Logistikkforeningen utsettes eller avlyses.

Dette gjelder blant annet Årskonferansen til Kiel 18.-20. mars, Logistikkdagen 2020 i Bergen 19. mars, seniorgruppens medlemsøte på Dovrehallen i Oslo 24. mars og Logistikkdagen 2020 i Sarpsborg 2. april. Også konferansen Logistikk 2020 i regi av vårt medlemsblad Moderne Transport er avlyst.

Kanselleringer og utsettelser er synd, men underordnet. Foreningens aktiviteter kommer langt ned på prioriteringslisten av hva som er viktig i dag. Vi skal finne tilbake til de gode arenaene når tiden er klar for det.

Tid for nasjonal dugnad – alle må bidra!

Per 12. mars er situasjonen i Norge preget av en stor grad av usikkerhet om hva fremtiden vil bringe. Nå er det viktig at alle tar del i den nasjonale dugnaden for å forsinke smittespredningen.

Vi har i dag fått vår «Black Thursday». Og dette er nettopp fordi vi skal slippe å få en «Black Friday»-tilstand ved norske sykehus, der mengden pasienter er umulig å håndtere samtidig.

Mange vil bli syke og trenge livreddende hjelp. I krigen mot Coronaviruset Covid-19 er det helsepersonellet som står i første linje, men dette er en kamp de ikke kan klare alene. Vi må alle bidra!

Vårt viktigste bidrag er å følge de helserådene myndighetene legger opp til. Solidaritetstanken har alltid stått sterkt i det norske folk, nå har vi muligheten til å vise det i praksis da det gjelder som mest!