Anders Askevold, Senior Advisor ved GS 1 Norway Smart Centre, er en av innlederne på Årskonferansen til Kiel 18. mars. Mange av dine bransjekolleger kommer, kommer du?

Styret, Østlandet

Anders Askevold, Senior Advisor i GS1 Norway, skal snakke om de globale standardene som former hverdagen vår.

GS1 har lang erfaring innen utvikling av guider, dokumentasjon og retningslinjer for hvordan globale standarder skal brukes innen varehandelsverdikjeden

Både innføring av elektronisk forretningsdrift og kravene til sporbarhet fører til et økt fokus og behov for presisjon og kvalitet i samhandelen mellom aktørene i varehandelsverdikjeden. For å få full nytte av f.eks. track-and-trace systemer er det avgjørende at aktørene i varehandelsverdikjeden snakker samme språk.

Se her for påmelding og priser

Spørsmål kan rettes ostlandet@logistikkforeningen.no.