OKTOBER 2021 kl. 14.00 I DOVREHALLEN

For å unngå kollisjon med Transport & Logistikk på Gardermoen har vi flyttet på vårt møte i oktober. Så merk datoen.

Ett av høstens største problemer innen transport og logistikk er sjøtransport fra Asia med kapasitetsproblemer, mangel på ledige containere og svært høye rater.

Geir Olav Hernæs

Head of Trade Management

DB SCHENKER

vil holde foredrag for oss:

MARKEDSINFORMASJON, SJØ – ASIA TIL EUROPA

Han vil også ta med situasjonen fra Asia til US West Coast som er en viktig driver i hele markedet.

Geir Olav har også takket ja til å være vår gjest til middagen etter møtet.               

 
Vi møtes altså i Dovrehallen den 19. oktober kl. 14.00 og lar det hele kulminere i vårt tradisjonelle måltid hvor de fleste logistikkproblemer blir løst.
Vennligst gi beskjed snarest, og senest innen 18. oktober, om du kommer. Ta gjerne med en venn eller tidligere kollega som kan tenke seg å bli medlem.

Påmelding til Arne Turtumøygard
 Mobil: 41531476

Email: arne.turt@gmail.com


Med vennlig hilsen
SENIORGRUPPEN i Logistikkforeningen