Innkalling til generalforsamling

Til medlemmene av Logistikkforeningen
Det innkalles herved til
Generalforsamling
Tirsdag 15.11.2022, kl 16.00
Teams
Dagsorden

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenne de fremmøttes stemmerettigheter
 3. Godkjenne Innkalling
 4. Godkjenne dagsorden
 5. Valg av referent for Generalforsamlingen
 6. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 7. Valg av 2 personer til tellekorps
 8. Godkjenne Hovedstyrets årsmelding
 9. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 10. Behandle innkomne forslag
 11. Fastsettelse av grunnkontingent
 12. Godkjenne budsjett
 13. Valg av Hovedstyreleder(2 år)
 14. Valg av revisor(1 år)
 15. Valg av valgkomité(3 medlemmer , 1 år)


  Forslag som ønskes behandlet må være styrets leder i hende senest 3 uker før Generalforsamling.
  Forslagene sendes til adressen logistikkforeningen@logistikkforeningen.no.

  Bergen 19.10.2022

  Med vennlig hilsen
  For Hovedstyret, Logistikkforeningen

  Yngvil Henanger Woxen
  Hovedstyreleder

Påmelding Generalforsamling

Name(Påkrevd)