Hvor bør lageret ligge?

,

LogistikkNerdene har igjen hatt treff. Temaet denne gangen var hvordan vurdere egnet lokasjon for lageret.

Målet med møtet var å avklare hvilke parametre som gjelder for ulike virksomheter og hvordan ulike prioriteringer påvirker hva som styrer et valg.

Motivasjonen for når ulike virksomheter gjør slike vurderinger kan variere. Noen vokser ut av dagens lager eller opplever andre større endringer i logistikkbehovet, som tvinger frem behovet for å gjøre en analyse.

Det LogistikkNerdene her erfarer er at en «Beste Praksis» for slik analyse savnes. Derfor satte de seg ned og gjorde en godt dekkende og universell brainstorming.

Denne konkluderte med at det var ulike faktorer innen vareflyt, behov for personell, miljøhensyn med mer som avgjør idealet.

For videre å se om modellen fungerte ble den testet ut på en fiktiv virksomhet som kunne tenkes å distribuere dagligvarer med sykkel i Oslo sentrum. Den andre fiktive virksomheten har lagt ned sin produksjon av byggematerialer i Norge og sitter kun igjen med lager og byggeplassleveringer.

Selv om disse to virksomhetene fremstår som svært så ulike konkluderte de med at parametrene var de samme, men at prioriteringene måtte individualiseres.

Verktøyet, et enkelt med dekkende excelark, ble distribuert til deltakerne og ville garantert ha anbefalt for eksempel Lidl å legge sitt hovedlager et annet sted enn rett utenfor Bergen…

Nok en bra kveld for LogistikkNerdene. De sees igjen 9. juni, da LogistikkNerdene arrangeres i sammenheng med Østlandsavdelingens sommerfest. Da er temaet lagerrutiner.

Du kan lese mer om sommerfesten og melde deg på til både den og Nerdene her.