I år som i fjor inviterer vi til den viktigste møteplassen for transport- og logistikkbransjen i Rogaland. De politiske utfordringene skaper stadig nye utfordringer for samferdsel verden over. Logistikkdagen byr på aktuelle og innovative innlegg som skaper muligheter. Det blir også, som alltid, statusrapporter fra sjø, luft, vei og bane med oppdateringer på aktuelle prosjekter. Kom og møt folk fra næringen, få gode samtaler, nydelig mat og faglig påfyll av hva som er de nye trendene. Bærekraft og teknologi er viktige og uunngåelige temaer vi vil innom denne dagen.


Under Logistikkdagen 2022 møter du blant annet statssekretær i samferdselsdepartementet Mette Gundersen (Ap). Fylkesordfører Marianne Chesak, Monica Nyhagebråten fra Tolletaten, Stine Haave åsland fra Rogaland Fylkeskommune, Heidi Wolden fra Norled, Oskar Stenstrøm fra Bane Nor, Geir Strømstad fra Statens Vegvesen.

Logistikkdagen 2022 er den største logistikkonferansen i Rogaland, og arrangeres i et samarbeid mellom Logistikkforeningen, NHO Logistikk og Transport, Maritimt Forum og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

08.11.2022 Scandic Forus
Påmelding på Næringsforeningens sider: Trykk her


Program: 
08.15 Registrering og frokost.
09.00 Velkommen, ved konferansier Sigurd Ur.
09.10 Åpning av konferansen, ved Siri Tansø, leder av programkomiteen og distriktsleder i Bring/Posten.
09.20 Samferdselspolitiske utfordringer nasjonalt, ved Mette Gundersen, statssekretær i Samferdselsdepartementet.
09.35 Samferdselspolitiske utfordringer regionalt ved fylkesordfører Marianne Chesak.
09.45 Dialog og spørsmål.
09.55 Statusrapporter luft og sjø, – ved Anette Sigmundstad i Avinor. – ved Magne Fjell i Stavangerregionen Havn. – ved Thor Thingbø i Sandnes Havn.
10.25 Kort intro av hovedsponsor Stavangerregionen Havn.
10.30 Pause.
10.50 Statusrapporter vei og bane, – ved Geir Strømstad i Statens vegvesen. – ved Oskar Stenstrøm i Bane Nor.
11.40 Mobilitetspakken
12.00 Kort intro av hovedsponsor Logi Trans.
12.05 Lunsj
13.00 Endringer og digitalisering i Tolletaten, ved Monica Nybråten fra Tolletaten.
13.20 Bærekraftig samferdselssektor Rogaland, ved Stine Haave Åsland, Rogaland fylkeskommune
13.40 Vår grønne reise fra diesel til elektrisk til hydrogen, ved Heidi Wolden, Norled.
14.00 Q&A
14.15 Takk for i år!

Hvilke nye trender ser vi i logistikkbransjen og hvilke konsekvenser vil det få for næringene? Vi tar opp spørsmålene når vi inviterer til den den største og viktigste møteplassen i Rogaland, for alle som er opptatt av samferdsel, transport og logistikk.

Hva ser vi av muligheter og utfordringer for transport- og logistikkbransjen, etter pandemien? Klarer vi å omstille oss raskt nok ift endringene? Velkommen på Logistikkdagen og hør om samferdselspolitiske utfordringer nasjonalt og regionalt. Det blir aktuelle innlegg om innovativ sjøtransport og veitransport, nye teknologi og muligheter. Det blir også, som alltid, statusrapporter fra havnene og vei- og baneselskapene med oppdateringer på aktuelle prosjekter.

Kom å møt folk fra næringen, få gode samtaler, nydelig mat og faglig påfyll av hva som er de nye trendene.

Logistikkdagen 2021 er den største logistikkonferansen i Rogaland, og arrangeres i et samarbeid mellom Logistikkforeningen, NHO Logistikk og Transport, Maritimt Forum og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Hovedsponsor for arrangementet er Logi Trans og Stavangerregionen Havn

Datterorganisasjonen til Logistikkforeningen avd. Stavanger, Young Logistics er en organisasjon for unge i bransjen. Les mer om dem her: https://www.younglogistics.no/