I kommende sesong ønsker vi i Logistikkforeningen, avd. Vestlandet å stille en styreplass til disposisjon til en student innenfor logistikkfagene.

Vi mener at logistikk finnes over alt, så ikke la deg begrense av en bransje. Vi er på jakt etter en som er engasjert, nysgjerrig og kan skubbe oss ut av komfortsonen vår. Du vil være med på styremøter, planlegging og gjennomføring av medlemsmøter, medlemsrekrutering og kommunikasjon med medlemmene.

Er du du denne personen? Send en kort søknad om hvem du er og hva du studerer via pm på facebook eller mail til vestlandet@logistikkforeningen.no.

Logistikkprisen for 2020 tildeles Kjell Larsen, direktør for bærekraft i Pipelife.

Røros:08.02

Juryen påpeker at det er logistikkentusiasten, industribyggeren og forkjemperen for et bærekraftig samfunn som får prisen for sitt tydelige virke gjennom mer enn 25 år, selv om prisvinneren helt sikkert dele prisen med sine ansatte og sin bedrift.

Prisvinneren har ledet Pipelife Norge gjennom mer enn 25 år, og samtidig vært en del av ledergruppen i det globale konsernet Pipelife. Pipelife Norge har en omsetning på mer enn en milliard årlig, har hovedsete og den største fabrikken i Surnadal, og er både en stor utøver av og stor kjøper av logistikktjenester i Midt Norge. Det er en sum av bidrag som gjør at prisen for 2019 tildeles Kjell Larsen:

• Gjennom hans ledelse har det blitt skapt en stort antall arbeidsplasser innen produksjon logistikk i en region med relativt liten industriell virksomhet for øvrig
• Målbevisst samarbeid med skoler og utdanningsorganisasjoner som har skapt arbeidsmuligheter, skapt verdier og kunnskap både for ansatte og ungdommer i regionen
• Ledet bedriften til innovasjoner som kombinerer logistikk og produksjon på en unik måte. Spesielt nevnes utviklingen av Smartline; en ny produktserie hvor man samtidig
o Reduserer produksjonskostnaden
o Forenkler logistikken og vareflyten
o Forbedrer installasjonen for rørleggerne
o Styrker det visuelle inntrykket
o og bedrer bærekraften gjennom lengre levetid og redusert slitasje
• Initiert og ledet tre større forsknings- og utviklingsprosjekter innen logistikk, deriblant OPTILOG prosjektene. Prosjekter som har utfordret både produsent, grossist, handels og rørleggerbransjen, og som har skapt innovasjoner som har gitt økt bærekraft for alle aktører
• Gjennom studiebesøk, gjesteforelesninger og case for studenter delt sine kunnskaper med mer enn 1000 masterstudenter i logistikk de siste 15 år. Spesielt har dette fokusert på sammenhengene mellom produkt, produksjon og logistikk, og dermed synliggjort logistikkens viktighet i industrielle verdikjeder
• Drevet utstrakt foredragsvirksomhet omkring logistikk og bærekraft i det offentlige rom, både overfor industrielle aktører, myndigheter og eiere av infrastruktur og logistikkoperatører
• Skapt en innsikt, kunnskap og forståelse for logistikk og bærekraft, som har ledet til at prisvinneren nå er direktør for bærekraft både i Pipelife Norge, og det globale konsernet Pipelife. Dette er en satsing på bærekraft som er unik i Midt norsk sammenheng.

 • Sjøveien til Europa. Havnedirektør Knut Kusslid, Trondheim Havn
 • Muligheter for midt-norsk næringsliv. Daglig leder Heidi Fossland, Trøndelags Europakontor
 • Eksportrettet produksjon. Utfordringer og løsninger. Senior Vice President Manufacturing Ottar Tollan, Flokk
 • Kunnskapspakke gods. Status og veien videre. Astrid Bjørgen, SINTEF
 • Studentoppgaver, presentasjon – Bachelor
 • Studentoppgaver, presentasjon – Master
 • Oslo City Hub. Adm dir. Jan Knoph,  OneMed og Chief Commercial Officer Peter Stangeland, DB Schenker
 • Trådløse sensorer gir sikrere og smartere logistikk Utviklingsleder/CTO Tor Øistein Skjermo, El-Watch 
 • Nordområdenes nasjonale og internasjonale posisjon. Havnedirektør Rune Johan Arnøy, Narvik Havn 
 • Årets Kremmer! Humle og malt på nettDaglig leder Manfred Skårsmoen, Brewshop
 • Økt internasjonal trafikk over Værnes, Lufthavndirektør Marit Stigen Værnes Lufthavn
 • Med innføringen av netthandel har norsk retail, gitt seg selv en utfordring de ikke er rigget for  å håndtere. Steffen Larvoll, DRIW

Vi har gleden av å invitere til den 46. Røroskonferansen 7. – 9. februar 2020!

I årets konferanse er det flere tema:

• Trøndelag ut Europa
• Last mile og internasjonale trender
• E-commerce og teknologi
• Utdanningssystemet og næringslivets behov  

Både fredag kveld og under lørdagens festmiddag kan vi presentere god underholdning!
Videre er det muligheter for familiearrangement, kanefart og ølsmaking på lørdag ettermiddag.

Påmelding skjer ved bruk av Hoopla: https://logistikkforeningen.hoopla.no/sales/roros2020

Vi ønsker alle velkomne til Røros!

Denne gangen treffes vi hos Gausdal Landhandleri på Lillehammer

Adresse:  Gausdalsvegen 6, Lillehammer

Programmet denne gangen er et spenn fra status og fremdrift på veiene i Innlandet, rekruttering til transportbransjen sett fra Opplæringskontoret og ikke minst erfaringen hos Gausdal Landhandleri på og med digitalisering.

Dagens agenda:

0830 – 0900                Registrering, mingling og frokost

0900 – ca 1200           Nye Veier v/ disiplinleder prosjektering Maren Bysveen

                                    Opplæringskontoret Transportfag v/ faglærer Jim Nybø Sveum

                                    Gausdal Land v/ økonomi og IT-sjef Per Stubberud Lieng

1200 – 1230                 Omvisning hos Gausdal Landhandleri

Påmelding innen 28. januar 2020 til randi@vbemanning.no

                                                                       Hjertelig Velkommen!