Årsberetning fra Avd. Østlandet 2020/2021

,

Styret i Logistikkforeningen avd. Østlandet har gjennomført årsmøte den 10. juni 2021. Her kan du lese et sammendrag av vår årsbretning.


Webinar med Kolonial.no og Milrab 24.11.2020

Vi gjennomførte et vellykket webinar i samarbeid med Kolonial.no og Milrab. Dette var to aktører som vi hadde booket til årskonferansen, der vi klarte å utnytte momentum ved å få dette presentert digitalt. Muhammad Ghous Afzal ledet dialogen med stor suksess.

Webinar med Oslo Maraton 02.03.2021

I dette webinaret fikk vi en innsikt i hvor mange dyktige mennesker som står bak et godt idrettsarrangement. Vi fikk se hvordan de etter flere år har bygd seg opp erfaring på hvordan de skal styre et slikt prosjekt og hvor viktig logistikkrollen er for en vellykket gjennomføring. Et tema litt utenom det vanlige, men særdeles lærerikt å høre på. Dag Edvartsen gjorde en veldig god jobb med å lede denne samtalen med Oslo Maraton. Dessverre så ble det promotert litt for svakt, da vi endte opp med veldig få deltakere. Dette kan fortsatt sees på YouTube.

Mentorprogrammet

Etter fjorårets suksess, så startet foreningen opp med Mentorprogrammet i år også. De hadde en kick-off på begynnelsen av året og totalt vært hele fem mentor/mentee par. Alle parene har hatt individuelle møter og fått coaching fra Filip Skogstad, daglig leder hos Lederhagen. Alle parene har fått tilegnet seg ny kunnskap og erfaring innenfor fagfeltet. Dagfinn Bang-Johansen har stått i spissen for dette programmet og utviklet det til å bli en veldig stor suksess med god støtte fra flere styremedlemmer.

Linkedin kurs 09.06.2021

I forbindelse med mentorprogrammet ble det bestemt at vi skulle tilby Linkedinkurs for deltakerne. Dette gav oss en mulighet til å kjøre samme kurs ut til alle våre medlemmer av foreningen. Vi fikk god hjelp av Sebastian Gustavsson til å etablere kontakt med Linkedinguru Frida Vagiste som holdt kurset. Kurset gav deltakerne innsikt i hvordan man bygger opp en god profil og funksjoner som er nyttig for å skape et større nettverk.

Årskonferansen til Kiel – Comeback 2020

Årskonferansen ble utsatt på grunn av COVID-19 og anbefalinger fra FHI til 2-4 september 2020. Dessverre så forbedret ikke situasjon seg i henhold til pandemien og foreningen måtte kansellere årskonferansen. Det ble gjort en fantastisk jobb med tanke på å sikre tilliten og good will til de som var påmeldt ved at både påmeldte og sponsorer fikk refundert pengene sine. Kanselleringen har ikke medført noe tap for foreningen, siden Color Line betalte ut hele beløpet.

SoMe

I begynnelsen av september 2020, så bestemte vi oss for å satse på å bygge opp en profesjonell selskapsside og en gruppeside på Linkedin som skulle representere hele foreningen i sin helhet. Derfor ble flere lokale selskapssider og gruppesider slettet. Vi har nå en selskapside som representerer hele foreningen. På daværende tidspunkt hadde vi bare 24 følgere som vi nå har klart å øke til over 1000 på litt over et halvt år. Godt teamarbeid med å invitere bekjente samt dele kunnskapsrikt innhold har gitt spredning til bransjen og nye følgere. Per dags dato ligger det flere gruppesider tilgjengelig med lite aktivitet. På sikt er det et ønske fra Østlandet å få dette samlet på den største gruppesiden med over 3500 følgere.

Nettsider

Vi har jobbet videre med å spre informasjon fra vår hjemmeside. Endelig har hele foreningen med alle lokalavdelinger blitt flinkere til å publisere informasjon på vår hjemmeside. Dette blir aktivt spredt videre til våre SoMe kanaler. Trafikken på hjemmesiden er tydelig avhengig av at det promoteres innhold på SoMe som trekker trafikken inn på sidene. Derfor valgte vi å kjøre en videopresentasjon av hvert enkelt styremedlem for å skape ekstra innhold samt la medlemmene bli kjent med oss på en annen måte.

Østlandsavdelingen har nå integrert personlig-, senior- og studentinnmeldingen med Styreweb. Det vil si at betalingen skjer direkte og alt av kontaktinformasjon blir lagret direkte i Styreweb.

Styreweb

Styreweb er et system som ble implementert sommeren 2020 for å håndtere medlemsmassen på en profesjonell måte. Østlandet er nå godt i gang med bruken av Styreweb og det har vært en stor jobb med å oppdatere medlemslisten. Vi er nå 98% i mål med dette. Det gjør at vi har god kontroll på hvem våre medlemmer er og kan gjøre tiltak for å rekruttere nye. Som nevnt tidligere har vi også integrert deler av innmeldingsfunksjon direkte mot Styreweb slik at mest mulig av den manuelle jobben elimineres. I tillegg skal vi ta i bruk regnskapsfunksjon i Styreweb, slik at alt av medlemskontingent skal faktureres direkte fra systemet.

Antall medlemmer i dag er 195, hvor av 13 er bedriftsmedlemsskap (57 personer), 135 er personlig medlemmer, 12 studenter, 26 senior og 9 æresmedlemmer.