Logistikkdagen 2019

Scandic Stavanger Forus Bjødnabeen 2,Stavanger

Program
08.00 Registrering, kaffe og lett frokost.
09.00 Velkommen, ved Pål Mangor Kvammen, konferansier.
09.15 Åpning, ved Kurt Ommundsen, leder av programkomiteen.
09.20 Samferdselspolitiske utfordringer, nasjonalt og regionalt, ved samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).
09.45 Hva skjer i Rogaland? ved Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører.
10.10 Spørsmål, debatt og kahoot, ved debattleder Bjørn Sæbø, sjefsredaktør i Rogalands Avis.
10.30 Pause med kaffe og frukt.
10.50 En næring med framtidsmuligheter, ved Tore Ommundsen, Kyrre Engås, Martine Skistad (Young Logistics), Margrete Scheide (Young Ship) og NAV.
11.30 Høyt og lavt- hva skjer i dronenæringen? ved Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.
11.50 Lunsj.
12.30 The Future of Farming, ved Per Varhaug, Kverneland ASA.
12.50 Bylogistikk, ved Sven Bugge og Jürg Berger, LUKS.
13.10 Statusrapporter, ved Oskar Stenstrøm (Bane Nor), Anette Sigmundstad (Avinor), Thomas Bergeland (Greater Stavanger), Merete Eik (Stavangerregionen Havn IKS) og Asbjørn Heieraas (Nye Veier).
14.15 Pause med kaffe og frukt.
14:40 Bærekraftig transport og alternative drivstoff, ved Arild Netland, Norsk Scania AS.
15.00 Grønn logistikk til sjøs, ved Lars Erik Marcussen, Heidelberg Cement.
15.20 Veien mot en bærekraftig luftfart, ved Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS.
15.40 Oppsummering, ved Pål Mangor Kvammen, konferansier.
15.45 Takk for i år!

Logistikkdagen 2021

Scandic Stavanger Forus Bjødnabeen 2,Stavanger

Hvilke nye trender ser vi i logistikkbransjen og hvilke konsekvenser vil det få for næringene? Vi tar opp spørsmålene når vi inviterer til den den største og viktigste møteplassen i Rogaland, for alle som er opptatt av samferdsel, transport og logistikk. Hva ser vi av muligheter og utfordringer for transport- og logistikkbransjen, etter pandemien? Klarer […]

Middag med fag & Årsmøte 2023

Scandic Royal Stavanger Løkkeveien 26,Stavanger

Logistikkforeningen Rogaland og Young Logistics har herved gleden til å invitere til Middag med fag på Scandic Royal i Stavanger sentrum den 9. mars.