Laster Hendelser

« All Events

Generalforsamling

4 november kl. 19:00 - 20:00

Kjære medlemmer av Logistikkforeningen,

Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag den 4. november 2020 kl. 19:00 på Teams

Dagsorden
1. Valg av møteleder
2. Godkjenne de fremmøttes stemmerettigheter
3. Godkjenne Innkalling
4. Godkjenne dagsorden
5. Valg av referent for Generalforsamlingen
6. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
7. Valg av 2 personer til tellekorps
8. Godkjenne Hovedstyrets årsmelding
9. Godkjenne regnskap med revisors beretning
10. Behandle innkomne forslag
11. Fastsettelse av grunnkontingent
12. Godkjenne budsjett
13. Valg av Hovedstyreleder(2 år)
14. Valg av revisor(1 år)
15. Valg av valgkomité(3 medlemmer , 1 år)

Forslag som ønskes behandlet må være styrets leder i hende senest 4 uker før Generalforsamlingen. Sendes til adressen l-in-fen@online.no

Møtet arrangeres digitalt, som et Teams-møte. Deltakeren må melde seg på til l-in-fen@online.no innen 1/11-20. Det vil da bli sendt ut invitasjon til møtet.

Med vennlig hilsen
For Hovedstyret, Logistikkforeningen
Lars Inge Fenes
Hovedstyreleder

Detaljer

Dato:
4 november
Tid
19:00 - 20:00

Detaljer

Dato:
4 november
Tid
19:00 - 20:00