Nysgjerrig på hva vi gjorde i løpet av 2019/2020? Her kan du lese et sammendrag av vår årsberetning.


Nettverkstreff 30.01.2020

I en travel førjulstid valgte styret å endre navnet fra førjulssamling til Nettverkstreff og flytte det til januar. Det ble avholdt på Sumo 30.01.2020 med et vellykket innlegg levert av Muhammad Ghous Afzal, Transportsjef for Kolonial. Inkludert tre styremedlemmer var vi 17 personer til en hyggelig middag. Både medlemmer og ikke-medlemmer var invitert og måtte betale for egen mat og drikke. Stemningen og praten fløt godt gjennom hele kvelden og styret har vurdert arrangementet og tidspunktet for vellykket.

Frokostseminar 03.03.2020

I samarbeid med NLP ble det avholdt et frokostseminar i deres lokaler der NLP stod for teknisk utstyr, opprigg og mat. Tema var teknologi, bærekraft og logistikk som strategisk konkurransefortrinn. Foredragsholdere var Kim Louise Soleng fra NLP, Marte Ruud Sandberg fra Telenor og Dominic Regan fra Oracle SCM, EMEA.
Seminaret var gratis for medlemmer og åpent mot betaling for ikke-medlemmer. Totalt var der 28 deltagere. Styret har vurdert arrangementet for svært vellykket.

Mentorprogrammet 2020

Tor Christian Holmesland har vært Mentor for en avgangsstudent fra Bachelor-studiet i Molde. Oppgaven ble levert i går, studenten har fått jobb og elsker Logistikkforeningen.
TCH syns dette har vært lærerikt og vil være med videre!

Webinar Covid-19 – Krisehåndtering

Grunnet COVID-19 stoppet Norge opp 12.03.2020. Det tok en del tid før samfunnet klarte å ta innover seg den nye situasjonen og således var det utfordrende for Østlandsavdelingen. Styremøter ble avholdt digitalt og mot slutten av april ble det besluttet å avholde en serie webinarer. I løpet av mai har det blitt tatt opptak med Terje Årborg fra DHL Ekspress og Marit Vårdal fra Maersk.

Årskonferansen til Kiel – Comeback 2020

Årskonferansen skulle avholdes på Color Line Magic 18-20 mars. Grunnet COVID-19 og anbefalinger fra FHI ble arrangementet utsatt til 2-4 september. Nesten alle påmeldte, samt foredragsholdere, totalt 60 personer, bekreftet videre deltagelse i september.

Seniorgruppen

Seniorgruppen har hatt godt med aktivitet og opprettholdt månedlig treff på Dovrehallen. Totalt 51 medlemmer. Gjennomsnittlig oppmøte på 15-20 personer. Østlandsavdelingen er svært stolte over aktiviteten og ønsker å fortsette å støtte seniorgruppen med å ivareta logistikknettverket og kunnskapen bland pensjonister.

Nettsider

Nye nettsider ble lansert juni 2019 og erfaringen har vært veldig positiv så langt. Det jobbes videre med å utvikle siden og utnytte potensialet ytterligere. Totalt har det vært 25 innlegg på siden som i kombinasjon med sosiale medier har gitt en svært god respons og aktivitet. Foreningen har fått 61 nye innmeldinger hvorav Østlandets aktivitet har bidratt til 30 nye medlemmer.

Styreweb

Styreweb er et nytt system som hovedstyret har vedtatt at alle lokale avdelinger skal ta i bruk. Systemet er et verktøy for å få kontroll på medlemsmassen, innhold til GDPR, intern kommunikasjon imellom avdelingene i foreningen samt forenkle administrative prosesser som fakturering, påmelding til arrangementer, kontaktopplysninger til medlemmer, kommunikasjon ut mot medlemmer osv.