Denne gangen treffes vi hos Gausdal Landhandleri på Lillehammer

Adresse:  Gausdalsvegen 6, Lillehammer

Programmet denne gangen er et spenn fra status og fremdrift på veiene i Innlandet, rekruttering til transportbransjen sett fra Opplæringskontoret og ikke minst erfaringen hos Gausdal Landhandleri på og med digitalisering.

Dagens agenda:

0830 – 0900                Registrering, mingling og frokost

0900 – ca 1200           Nye Veier v/ disiplinleder prosjektering Maren Bysveen

                                    Opplæringskontoret Transportfag v/ faglærer Jim Nybø Sveum

                                    Gausdal Land v/ økonomi og IT-sjef Per Stubberud Lieng

1200 – 1230                 Omvisning hos Gausdal Landhandleri

Påmelding innen 28. januar 2020 til randi@vbemanning.no

                                                                       Hjertelig Velkommen!