Foreningsnytt 1 halvår 2014

UTDRAG FRA FORENINGSNYTT I MODERNE TRANSPORT 1. HALVÅR 2014

 

Nye ekstremlagre i vente?

Det skjer ofte nå, og det varsles om nye gigantlager i Oslo/Østlandsområdet. Det er kanskje på tide å ta i bruk klimaterminologi hva angår utviklingen på lagersiden. Gigantlager holder ikke lenger… Det nye er ekstremlagre. Varene strømmer inn over grensen i sør via Oslofjordhavnene og Svinesund. Sentralisering og vare/godskonsentrasjon synes å vinne frem, fester grepet, og Østlandet/Oslofjordområdet er vinnerne. COOPs nye hovedlager i Ullensaker har et areal på 52.000 m2, dvs mer enn 7 fotballbaner, og kan vise til takhøyder på opptil 27 meter – sannsynligvis det mest ekstreme så langt! Fantastisk, og så er det i tillegg «litt mitt»! I Sverige er Julas nye lager på totalt 150 000 m2! Ekstremlagrene sett under ett blir solide tyngdepunkt og den infrastruktur (vei og bane i hovedsak) som skal bistå dem i distribusjonssammenheng, må tilrettelegges deretter. Så kan man spørre seg om dette er riktig eller ønskelig? For den enkelte isolert er svaret sikkert ja. Greit nok for de varer som skal fordeles på Østlandet/rundt Oslofjorden, der hovedtyngden av nordmenn bor, men hva med de rundt 30-35% som bor på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge? Vestlandet har sett utviklingen og satser allerede på mer direkte sjøtransport på kysten. Her har Logistikkforeningen.no ved Rogalandsavdelingen vært en drivkraft, men det er mye mer å gjøre! Det vet de. Også Nord-Norge har langt på vei funnet en god løsning gjennom ARE- og NRE-togene via Sverige til/fra Narvik. Hva så med Midt-Norge? Dovrebanen, Rørosbanen, E6, Rv3, Meråkerbanen er sårbare. Det opplever vi nå i alle årstider! Det er derfor på tide at sjøtransport på vestkysten av Norge prioriteres. Bedre samarbeid må til regionalt. Sentraliseringen reduserer mulighetene for øket sjøtransport på vestkysten. Satt på spissen? På ingen måte! Kjære Logistikkforeningen.no nå må det skje noe. Kan vi håpe på et gjennombrudd for øket sjøtransport på vestkysten under Røroskonferansen der et meget godt og bredt sammensatt panel skal diskutere om «Effektive løsninger innen samferdsel og logistikk er en forutsetning for næringsutvikling i Midt-Norge». Her er bl. a. leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Linda Hofstad Helleland (H) med. Temaet rommer mye, og resultatet er kjent når dette leses!

 

Årets Påskeegg?

Vi er ikke helt i mål, men nå skal det skje, før påske 2014! Trondheim/Trøndelag/Midt-Norge skal få sin etterlengtede godsterminal eller to eller tre, for alt tilsier at det landes på en delt løsning sør for Trondheim. Skjønt, det er sådd litt usikkerhet i saken; det er sterk uenighet over Trøndelagsgrensene. Nå har også Hell-alternativet dukket opp igjen fra nordtrøndersk side, litt høytsvevende i og med at nærheten til en flyplass og fiskeeksport er blitt et poeng: «vei-bane-sjø-luft», men vi antar at de tydelige signaler Røroskonferansen ga i februar, følges opp. Det blir imidlertid neppe «bane-bil-båt» som repeteres høyt under morgentoalettet i de mange logistikkopptatte trønderhjem. Det blir vel heller «bil - bane og bil – båt», «bil - bane og bil – båt», …

Men hva betyr vel det, en viktig avklaring har kommet på rett side av Trondheim, og samlasterne kan endelig juble. Orkanger blir regionhavnen i Trøndelag. Det har Trondheim Havn IKS bestemt. Hva det betyr får tiden vise. Det er imidlertid på sin plass å takke Røroskonferansen og årets aktive og engasjerte lørdagspanel for at godsterminaldiskusjonen har funnet et godt toneleie selv om refrenget ikke helt følger Trondheim Havns ønske om en omfavnelse bil/bane/båt. Vi får være tålmodige, vente å se. Det er snart påske!

 

Vårlig medlemsmøtetørke?

April er i år uten medlemsmøter i våre lokalavdelinger. Er det et tegn i tiden? Er det de store, godt annonserte og forberedte årskonferansene og logistikkdagene i Trøndelag, på Skagerrak, i Losby, på Vestlandet, i Rogaland og i Østfold som skal prege foreningen mer og mer eller er det bare et utslag av gryende vår- og påskestemning som melder seg? Østlandet puster nå lettet ut etter en meget vellykket, men tøff konferansetur på opprørt hav ombord i Color Magic. På Røros slapp man å sette sjøbein, og lokalavdelingen i Trøndelag er kommet godt i gang uten de store bølger, og har dessuten bidratt til viktige avklaringer i den lokale godsterminalsaken. Meget bra og nyttig for den videre behandling av saken i departementet! Nå er det Østfold som skal åpne Porten mot Europa i mai. Ikke alt som skjer lokalt finner veien til Foreningsnytt, men temaene fra medlemsmøter rundt om landet gir en god indikasjon på hva som opptar oss i transport- og logistikksammenheng lokalt. Det vil vi se nærmere på ut over året. Dette gjelder også formidling av interessante møter og konferanser i våre naboland i regi av våre samarbeidsorganisasjoner.

 

Cato tar et skritt til siden

Cato ønsker avløsning. Det skjer ved neste Generalforsamling. Han har kommet til at det er på tide å la nye krefter overta stafettpinnen, både i Østlandsstyret og derved også i Hovedstyret: «Kanskje på tide å la enten totninger, rogalendinger eller østfoldinger overta ledervervet i hovedstyret etter at både trøndere, bergensere og østlendinger har gått på rundgang de årene jeg har vært med». Det måtte jo komme, men det er ikke lett å venne seg til tanken når en person har frontet Logistikkforeningen slik Cato har gjort. Han kommuniserer godt. Vi er blitt nettvinnere. Vi sitter i dag på de største informasjonskanalene i vår målgruppe på sosiale media. Han har likt oppgaven og utfordringene, og han vil nok både synes og høres godt selv om han nå flytter seg fra avdeling Østlandet til Østfold. Kanskje blir han et vanlig styremedlem der, men Østfoldavdelingen har ikke akkurat fremstått som et «hvilehjem», så vi får se om han klarer å sitte stille, selv om jobben i Centiro Solutions krever sitt! Valgkomiteen står nå overfor en utfordrende oppgave. I følge statuttene skal Hovedstyrets medlemmer bestå av lokalavdelingenes ledere med en personlig vararepresentant fra lokalavdelingenes styre. De lokale styreledere er, som Cato, aktive i sine bedrifter, og Generalforsamlingen velger hovedstyreleder med funksjonstid på 2 år. 2 år som Hovedstyreleder vil ofte være nok. Det kan også tidligere hovedstyreledere bekrefte. Kanskje er det på sin plass å endre statuttene slik at ikke bare leder, men også lokalstyremedlemmer kan velges som Hovedstyreleder? Det vil imidlertid ikke være aktuelt i oktober 2014, Generalforsamlingen på Gardermoen! Det kan imidlertid være en sak å ta stilling til.  

 

Med ost på begge sider?

Vi som var til stede på Røros i februar i år fikk hele historien, historien om Lierne fra gründer og eier av Lierne Bakeri, John Helge Inderdal, og vi ante uråd når Orkla Foods tok over roret. Nå er beslutningen tatt, lefsene flyttes fra Lierne til pizzabygda Stranda, og eventyret er slutt etter en berg-og dalbanetur gjennom håp og fortvilelse, salg og kjøp. Mens vi spiser lefse og pizza spiser selskapene hverandre. Sånn er det! Eier Orkla Foods har bestemt å legge ned virksomheten i Lierne Bakeri. 85 mennesker mister dermed jobben i det som er hjørnesteinsbedriften i fjellkommunen. Virksomheten er ikke lønnsom. Inderdals intensjon om å kjøpe tilbake bakeriet lyktes ikke, men det sies at han har nye planer for bygdas 1400 innbyggere… Imens jubler Stranda. Tør vi tenke på hva som kan skje med Li-lefsa når vi vet at Grandiosaen har fått ost på begge sider? Uansett, nå er det er snipp, snapp snute for Lierne Bakeri. Logistikk har skylda?