Nyhetsbrev nr 7 - 03/08

Posten er svaret?

Komplett nyhetsbrev

All informasjon og ny kunnskap om logistikk og godstransport fanger vår interesse, og det stilles stadig høyere krav til kompetanse i næringen, men hvor mye bedre eller mer effektive har vi blitt? Vi er opptatt av kvalitet og utvikling av utdanningstilbudet på videregående og høgskole/universitetsnivå. Hva med opplevelse av og kunnskap om samferdsel, gods og godstransport kan registreres på grunnskoletrinnene?
I barnehagene?
Kanskje er det Postman Pat, PP-effekten, som sterkest gjør seg gjeldende her? Posten fremhever nå Postens leveringsstyrke i TV-reklamen. Den bygger opp rundt PPs positive holdninger – postens budskap i fokus, posten skal frem! Levér! Postman Pat har sjel, og vi har vel alle et forhold til posten, allerede fra trehjulsykkelalder? Kollektivtrafikken er vi også godt kjent fra barnsben – bl a ”en bussjåfør, en bussjåfør….” høres fremdeles fra barnemunn. Og konduktørene! Vi har et forhold til disse grunnpillarene – posten og kollektivtrafikken.
Hva så med godstransporten? Den angår oss, men har ingen Postman Pat i front. En 25 åring med 15 års skolegang bak seg skulle flytte ut av sitt studenthi og hadde behov for hjelp til å få sendt sine eiendeler hjem, 450 km, ca 300 kg og 2 m3, i mai i år. Hvem spør jeg, hvor skal jeg henvende meg, var spørsmålet. 15 år på skolebenken?  Kontakt Posten var svaret?
Kan vi allerede snakke om Bring-mannen, mannen som i reklamen står opp, knapt får i seg mat, mater katten mens huset roterer (?), men han kommer seg velberget ut på gaten med Bring på ryggen. Hva gjør han så? Hva skjer med kona, katten, huset? Kommer det en fortsettelse? Endelig får kanskje alle vite hva Bring gjør –
ikke bare Posten?
Savner vi i skoleverket en personifisering også av de som tenker for godset, en godsets Postmann Pat? Hva med Truckfører Kurt, en trønder med bart, truckformelfører nummer 1 på kaia til Gunnar, skapt av Erlend Loe, men tilsynelatende lite opptatt av sitt truckførerbevis (ref Kurtby, Kurt blir grusom og Kurt Quo Vadis…) eller Elias Redningsskøyta i Lunvik, Tøffe Tog på Oppdal (ref Fårikålfestivalen) med flere? De treffer

kanskje ikke helt vårt interesseområde – hva med forslagsvis å introdusere Tom Trailer med kone Lita Last, som sjelden får fylt opp kjøretøyet sitt på egen hånd, og transportkunder og forbrukere risikerer stadig å komme i klem pga forsinkelser eller manglende leveranser….Tom og Lita trenger hjelp! Kanskje en utfordring som barn på ulike alderstrinn kan bryne seg på i oppveksten, og kanskje kan dette åpne for nye tanker og initiativ innen logistikk – for logistikk er tankespinn og derfor avhengig av kreative sinn….? Når skal Postman Pat og Truckfører Kurt få møte Tom Trailer med familie? Hvem vet, men det er kanskje på høy tid å få godstransport inn i skoleverket fra barnetrinnet? Tar vi et initiativ?

Uansett - det blir nytt Nyhetsbrev nærmere juletider! Hold ut!

Jan Erik N Netter
Ansvarlig for NyhetsBrevet
Tel: 920 920 75
e-post: nyhetsbrevet@logistikkforeningen.no

Det neste NyhetsBrevet (NB 8 - Nr. 4/2008) planlegges utsendt før juleklokkene kimer i 2008.
Materialfrist fredag 12. desember 2008.