Nyhetsbrev nr 5 - 01-2008

Norsk strekker ikke til?

Komplett nyhetsbrev - pdf format

Vi reagerer kanskje ikke. Vi har vent oss til det, vi bruker logistikkbegrepene i dagligtale, i våre titler, i dokumenter, i foredrag,
men de fleste har sikkert tenkt tanken: Hvem henvender vi oss til med vår logistikkunnskap – til våre ”likesinnede”, toppledelsen,
til terminalarbeideren, til sjåføren, til vareeieren, til studenten, folk flest?

Sannsynligvis er det forsknings- og utdanningsinstitusjonene som leder an i fremmedordbruken, men den siger inn over alt. Litteraturen
vi refererer til er hovedsakelig på engelsk, men også våre norske lærebokforfattere klarer ikke å fornorske sitt budskap.
Selv ikke der dette er prøvd. Eksempelvis, i stedet for å bruke gode, forståelige ord som distribusjon og godstransport, velger
man å bruke ”logistikk i et kanalperspektiv” som en felles betegnelse? Andre eksempler på ord, uttrykk og forkortelser er: Cross
docking, Drop site, in/outsourcing, SCM, Lean, DRM, DRP, ERP, DBM, DSD osv. Ofte drysses disse forkortelsene og begrepene
ut over teksten uten nærmere forklaring eller henvisninger. Det forutsettes at leseren er kjent med eller klarer å finne betydningen
på egen hånd.

For at samspillet i bransjen skal virke, må vi snakke samme språk i alle deler av organisasjonen – oppover, nedover og til sidene.
Logistikk er samspill. Når alt kommer til alt, har vi gode norske ord som dekker de fleste begrepene, men som antydet, er det
ikke alltid det hjelper. Tror misforståelser kan oppstå og mye faglig kreativitet går tapt av denne grunn, og at logistikkforståelsen
etter hvert kan tilhøre noen få innvidde. Gode norske ord bak de ”nye” begrepene har alltid vært der, det er stort sett ikke noe
nytt å melde, ut over at fokus på samarbeid og effektivitet er blitt mer fremtredende fordi vi i dag har og behersker en del verktøy,
metoder og rutiner som ikke var der for noen få år siden. Situasjonen minner om ”offshore”industriens oppstart. Ca 40 år etter at
petroleumseventyret startet på norsk sokkel, har vi adoptert de fleste ”offshore”-uttrykkene, men det er blitt få rene, norske ord ut
av det, Selv egne ordlister har ikke rettet på dette.

Logistikk er ingen ”vitenskap” i seg selv. Logistikknæringen låner sitt innhold fra flere fagområder, og alle har sin egen terminologi,
teknologi, uttrykksmåte og informasjonsstruktur. Det gjør det ikke enkelt. Noen ganger får man følelsen av at logistikk gjøres
unødvendig vanskelig tilgjengelig. Det er når importerte ord og uttrykk erstatter allerede gode norske ord det er nødvendig å sette
på sirenene. Som logistikkforening med medlemmer fra næringslivet, det offentlige, undervisningsinstitusjoner og transportorganisasjoner, bør vi vie dette forholdet mer oppmerksomhet. Her har vi alle en utfordring!

Jan Erik N Netter
Ansvarlig for NyhetsBrevet
Tel: 920 920 75
e-post: nyhetsbrevet@logistikkforeningen.no