Nyhetsbrev Nr4. 07

Komplett Nyhetsbrev - pdf fil

Utdrag frå nyhetsbrevet
Begivenhetsrik høst 2007!
Høsten 2007 skiller seg kanskje ikke fra tidligere års, men på konferansesiden er det kort mellom begivenhetene og tilbudene – både innen- og utenlands. Noen arrangører taper sannsynligvis på dette – til tross for aktuelle tema og gode navn på foredragslisten, og vi, som ønsker oppdatering og faglig informasjon innen samferdsel/logistikk, kan også være tapere i denne sammenheng. Vi må gjøre et valg.

”Transport og Logistikk” fremstår nå som fyrtårnet, møteplassen, det viktigste og best besøkte blant de årlige høstarrangementene, med sine over 600 deltagere i 2007 fra alle deler av samferdselssektoren – og i tillegg mange utstillere og flere sentrale politikere både i programmet og blant deltagerne. Slottet markerte også sin interesse for konferansen og temaene ved at HKH Kronprins Haakon deltok på konferansens åpning i år.

For de som husker Transportbrukerkonferansen på Park Hotell i Sandefjord, har vel følelsen av at samme stemning og betydning som arrangementet hadde den gang, er under oppbygging på Clarion Airport Hotell, Gardermoen? Logistikkforeningen.no er medarrangør og har også lagt sin Generalforsamling til Clarion-hotellet fra og med i år. Den posisjon som ”Transport og Logistikk” har inntatt på Gardermoen og i vår logistikkhverdag, skal Logistikkforeningen.no være med å bidra til og sikre – hvert år, hver høst! Det er en interessant utfordring, og det er bare å se frem til neste høst: 15. og 16. oktober er ”Transport og Logistikk” på plass igjen for 49. gang!

Partipolitisk nøytral, men politisk aktiv
Logistikkforeningen.no er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon, men det betyr ikke at vi ikke kan vise tenner. Utfordringen vi står overfor er at politikere og styringsverk lokalt og sentralt med tilhørende fargeprakt fra rødt via rødgrønt og grønt til mørkeblått kan ha en virketid på 4 år eller kortere. Tiltak og prioriteringer kan derved variere eller endres på kort sikt. Når store deler av norsk samferdsel/infrastrukturutvikling er basert på langsiktighet og forutsigbarhet, kan det være vanskelig å ikke tilføre vår forenings virksomhet et politisk engasjement …? Vi har eksempler på dette, og er aktive på flere felt, bl a når Bilaksjonen henvendte seg til Regjeringen v/ Bjarne Håkon Hanssen, fordi de mener at veistandarden setter liv og helse på spill! Brevet (HMS-reglene og veitransport) med svar fra statsråden er gjengitt på våre nettsider. Vi var tidlig ute med innspill i NTP-arbeidet – i eget møte med Samferdselsdepartementet, og vi følger opp dette gjennom vår virksomhet sentralt og i lokalavdelingene. Næringslivet i Stavangerregionen går så det kviner, men samtidig er infrastrukturen helt håpløs. Logistikkforeningen.no avd. Rogaland har derfor sammen med Næringsforeningen i Stavanger-regionen tatt et initiativ og mobilisert til et krafttak for å få på plass fremtidsrettede løsninger for infrastruktur under Logistikkdagen 07 den 8. november i Stavanger: ”Konkurransekraft eller kollaps?”

Da stiller fylkespolitikere og ansvarlige for havn, bane, fly og vei for å gå igjennom situasjonen. Vi antar det blir en nyttig konferanse for alle parter, men konstaterer at det ofte kan være vanskelig å være politisk aktiv, delta i samfunnsdebatten, stille krav om tiltak og samtidig fremstå som ”fargeløs”…

Siste nytt?
Vi ønsker å formidle nyheter og informasjon fra våre medlemmer og samarbeidspartnere. Nyhetsbrevet tok initiativet til dette, men ikke alle nyheter er tilpasset Nyhetsbrevets kvartalsvise utgivelse. Noe er en nyhet bare der og da – derfor vil det nå åpnes for en egen Nyhetsside på våre nettsider – under Nyhetsbrevets vignett - slik at de innspillene som krever det, dvs de som ikke sammenfaller med Nyhetsbrevet utgivelsesdato, får den nyhetsdekning de fortjener. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer og samarbeidspartnere til å bruke denne nyhetsformidlingsmuligheten! Bruk Nyhetsbrevets adresse!

Nyhetsbrevet denne gang viser til innsendte eksempler fra Transportsentralen (Utvikling på Kvenildmyra utenfor Trondheim), Grenland Havn (Fremtidige alternativer for havnedriften) og LTL (Om økningen i dieselavgiften) – og understreker samtidig at det er behov for en egen nyhetstjeneste pga tidsfaktoren (”Nyheten” er allerede kjent for de fleste!)

Les hele nyhetsbrevet her

Jan Erik N Netter
Ansvarlig for NyhetsBrevet
Tel: 920 920 75
e-post: jan.erik@netter.no