Nyhetsbrev Nr3. 07

Vi blir større og viktigere!

HELE NYHETSBREVET - pdf fil
Det er sommer og ferietid, og NyhetsBrevet denne gang preges av dette – ikke slik at innholdet nødvendigvis river oss helt ut av gjennomsnittshverdagen, men mer at vi nå skal gi oss tid til å lade opp batteriene for ny innsats før høst og vinter-stormene melder seg – de skal jo bli verre og verre spås det! Derfor er det viktig å komme litt i forkant av oss selv, sikre fotfestet, få tid til opprydding,
sanering og forberede oss på nye utfordringer og satsinger. La det positive få overtaket! Det tjener vi alle på!

Som forening har vi mye å se frem til og mye å ta fatt på – ikke minst den formelle etableringen av våre nye avdelinger i Nordland og Møre og Romsdal, og kanskje gir dette sporen til å fylle hele Norgeskartet med lokalavdelinger, vi har fremdeles noen hull helt i sør og i nord og ”rundt Mjøsa”. Oppfordringen er derved gitt til ildsjeler i området… Det at vi blir større og stadig mer landsdekkende forplikter og åpner også for nye oppgaver og utfordringer. Vi sitter inne med – gjennom våre medlemmer - en betydelig kompetanse innen fagområdene transport- og logistikk, og vi tilbyr næringslivet, offentlige etater og andre interesserte deltagelse i møter og på seminarer – kanskje vi også i større grad bør vise frem vår kompetanse mer aktivt og etablere egne, spesialinnrettede faggrupper innenfor våre aktivitetsområder?

De lokale næringsforeningene har sine fagråd, og flere organisasjoner har sine faglige seksjoner med både intern og mer utadvendt faglig virksomhet. Bør vi formalisere noe tilsvarende? Behovet for faglig påfyll er økende, og kanskje kan vi også bidra sterkere på dette felt – formidle vår kunnskap, tilby kurs, delta aktivt i utformingen av vår transporthverdag osv.?

Vi kan gjennom lokale eller regionale faggrupper oppnå større innsikt i aktuelle problemstillinger, utfordringer og løsninger fra ulike deler av landet, dvs få bedre kunnskap om oss selv …Vi har erfaringen og kunnskapen – både for bruk lokalt og nasjonalt. Høres det interessant og utfordrende ut? Jeg bare spør…(i første omgang!)

Jan Erik N Netter
13 Juli 2007