Nyhetsbrev Nr1. 07

Hele nyhetsbrevet

 

Da er vi i gang!

Dette er det første nyhetsbrevet, og det vil være litt preget av at innhold og utforming ikke er helt på plass. Målet er at dette skal spre informasjon om vår virksomhet fra nord til sør og fra øst til vest med basis i informasjon fra våre fem lokalavdelinger.

Vi har ingen intensjoner om å overgå eller konkurrere med eksisterende, gode nettportaler, som dekker våre fagfelt. Vi skal formidle oss selv, det vil si Logistikkforeningen.no og primært de hovedaktiviteter som foregår i vår regi landet rundt. I tillegg vil vi også fange opp aktiviteter i våre nordiske samarbeids- og søsterorganisasjoner. Forhåpentligvis vil deler av dette kunne interessere både oss selv som medlemmer, og nyhetsbrevlesere som forløpig står utenfor eller ikke er kjent med Logistikkforeningen.no. Øket innsikt i hva som er diskusjontema og interessante aktiviteter og tiltak landet rundt, åpner nye dører for felles innsats og fokus på viktige oppgaver og utfordringer. At vi selv kan ha nytte og glede av brevets innhold er avhengig av to ting

·         At de enkelte lokalavdelinger formidler aktiviteter og viktige begivenheter på det lokale plan. Lokalpressen alene er ikke alltid den beste referansen i så henseende – verken i valg av tema, fargelegging eller beskrivelse/vinkling av aktuelle tema. (I dette brevets LokalNytt, er i hovedsak utdrag fra lokalpressen lagt til grunn.)

·         At medlemmer direkte kommer med sine bidrag direkte eller med kommentarer og innspill for videre bearbeiding/oppfølging. Vi ønsker at ”Si din mening” på nettsidene våre skal brukes litt oftere. Dette gir også bidrag til NyhetsBrevet.

Selv om vi medlemsmessig har god nasjonal dekning, er det noen hull i geografien som søkes dekket – petroleums/offshore- og eksportfylket Møre og Romsdal arbeider nå med etablering av egen lokalavdeling, og det er gjort fremstøt om det samme i Nord-Norge. I dag sorterer disse regionene under Trøndelagsavdelingen. Med tanke på det som nå er igang i våre tre nordligste fylker: Offshoreutfordringer i Barentshavet, NEW-prosjektet, jernbanediskusjon Kirkenes-Nikel, Tromsøbanen, Nordøstpassasjen ... er det vel nok av utfordringer og interessante prosjekter som kan få mer oppmerksomhet og diskusjon gjennom Logistikkforeningen.no og en egen lokalavdeling ...?
Også noe å tenke på?

Jan Erik N Netter
Ansvarlig for NyhetsBrevet