Logistikkprisen 2017

Avd. Trøndelag

Årets logistikkpris

Årets prisvinner har vært en gründerbedrift innen sin bransje, ja de har vært en foregangsvirksomhet innen dette området i lang tid.

Virksomheten ble startet så langt tilbake som 1942 av en kar som het Ola og som kom fra Stjørdal. I starten, som var under 2. verdenskrig, var det mye tømmerkjøring og grustransport.
I 1984 kom Sverre inn som daglig leder, og han skulle sette store spor etter seg. Det er denne perioden virksomheten utvikler seg til det den i dag står for. Sverre har ledet virksomheten og utviklingen fram til et par år siden, men har nå overlatt roret til yngre krefter, men Sverre sitter fortsatt tett på og fungerer i styret og som kårkall.

Litt kronologisk utvikling:
1983
Bedriften var først ut og var gründer på miljøstasjoner for Farlig avfall fra husholdninger. Før forskriftene forelå, startet virksomheten med innsamling av miljøfarlig avfall. Jobbet sammen med miljødep på dette og lanserte Skvetten (som dere ser på veggen bak) På den tiden var leppa fra Groruddalen miljøvernminister. Han syntes Skvetten var så bra at han «stjal» ideen.

1993 Første firma i Trøndelag med innføring av HMS.

1995
Startet opp med landsdekkende innsamling av dekk og bygde behandlingsanlegg på Gardermoen for kværning av brukte dekk sammens med 3 samarbeidspartnere.

1998
Første bedrift til å samle inn EE avfall. Investerte 10 mill kroner for å få i gang dette – det koster å være først!
Har vært med siden EE-forskriften ble innført i 1999 og har en unik kompetanse og erfaring innen dette området.

2000
Første transportbedrift i Norge med innføring av Iso sertifrisering på kvalitet og miljø. H.h. vis ISO 2001 og 14001.


2004
Startet fabrikk for recykling av EE avfall og hvitevarer. Nord-Europas største og mest moderne fabrikk i sitt slag som var et godt eksempel på returlogistikk hvor komponenter ble brukt om igjen.


Virksomheten har i alle år investert i en moderne og allsidig bilpark, som i dag består av over 80 enheter, skreddersydd de ulike transportoppdragene som lokaltransport, langtransport, krantransport, gasstransport, fortranport for Felleskjøpet, containertransport og tanktransport.

Bedriften tilbyr et stort spekter som Rengjøring av tank, hvor virksomheten er sertifiserte spesialister på kontroll og rensing av oljetanker.
Fjerning av oljetanker, Slamsuging har ansvaret for vedlikehold av Olje- og bensinutskillere i Trøndelagsfylkene. Dette omfatter alt fra rensning av lut-tanker til suging av leire på gamle lofttak. Bare fantasien setter begrensninger.


Virksomheten har vært en pionér innen arbeidet med håndtering av Farlig avfall, samt EE og IKT-avfall. Tar gjerne hånd om hele prosessen – innsamling, lager, behandling, salg og sluttbehandling - og sørger for at alt foregår etter gjeldende lovverk.

Innehar selvfølgelig alle nødvendige konsesjoner og sertifikaterfor å drive innsamling, mottak og behandling av Farlig avfall. Er en ledende bedrift i Norge i denne bransjen.

Transporterer EE-avfallet til godkjente behandlings anlegg som fjerner miljøfarlige komponenter og sørger for størst mulig grad av gjenvinning.

Har eget system for emballasje som innebærer lagring og merking av farlig avfall og som reduserer muligheten for avvik og feilsortering. Systemet sørger for lukking, merking og godkjent lagring av avfallet.

Egen skole
Spesialtransport og håndtering av farlig avfall krever både riktig kompetanse og nødvendige sertifikater. Ved å ha en egen skole lærer man opp egne og andre sjåfører i form av grunnleggende utdanning, etter-utdanning og videre spesialisering. Bedriften har et eget målings og belønningssystem som stimulerer den enkelte sjåfør til å minimere utslipp av farlige gasser


Som en kuriositet kan nevnes av bedriften i 10 år har hatt konsertkjøring og logistikken rundt dette for Åge Aleksandersen, og hadde en stor utfordring med konserten i Royal Albert Hall, men også den ble løst på en utmerket måte.
Etter at vi hadde valgt årets prisvinner ble vi kjent med at bedriften i år har 75 års jubileum, men har fortsatt full fart fremover.

Årets prisvinner er Børstad Transport AS