Røroskonferansen. Unik mulighet for ny hovedsponsor!

Logistikkforeningens årlige Røroskonferanse har nå vokst til å bli midt Norges viktigste møteplass innen bransjen. Aktuelle innlegg med høyt faglig nivå og underholdning med kjente artister, sammen med de fantastiske omgivelsene på Røros, skaper en god ramme for nettverksbygging og kompetanseheving. Styret er allerede godt i gang med planlegging av konferansen for 2016

Til konferansen 12-14 februar 2016 tilbyr vi ulike sponsorpakker:

- Hovedsponsor. Unik mulighet for å profilere seg sammen med Logistikkforeningen på Røros. Her vil det være mulighet for å inngå en to-årig avtale.

- Delsponsor. Utstiller med utvidet plass/profilering.Her er det en ledig plass.

- Utstiller. Fortsatt noen få ledige plasser

- Fagsponsor. Logo i program 

Høres dette interessant ut? Ta kontakt snarest med sponsoransvarlig Gunnar P Lian Gunnar.pedersen.lian@rema.no  for nærmere info.