Trøndelag

Velkommen til lokalforeningen i Trøndelag som ble stiftet i 1975 og har idag ca. 200 medlemmer.

Vi henter våre medlemmer fra næringslivet og offentlig forvaltning i Midt-Norge. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende forum innen fagområdet logistikk. Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det har for marked, bedrift og samfunn å ha en velorganisert logistikk på alle nivåer. Foreningen skal være en pådriver for utvikling innen logistikk.

Som medlem kan opptas personer, bedrifter og organer innen næringsliv og offentlig forvaltning. De er velkommen som medlem og kan benytte innmeldingsskjemaet du finner her på våre nettsider. Foreningen arrangerer medlemsmøter, temamøter, seminarer og studieturer. Vi henvender oss til en bred og allsidig målgruppe med interesse for samferdsel og logistikk.


Årsberetning fra tidligere år -> se her

Hovedsponsor 2018:

DB Schenker 

 

 

 

Lars Inge Fenes
Kremmerhuset AS

Leder

Roar Melum
Norges Lastebileier-forbund Trøndelag

Styremedlem

Astrid Bjørgen
Sintef Community

Styremedlem

Bjørn Bakken
Sykehusbygg HF

Styremedlem

Gunnar P Lian
REMA Distribusjon

Styremedlem

Frank Skogvang
OCSN AS, Nidar

Styremedlem

Trond Johansen
Bring

Styremedlem