Informasjon om Sjølogistikk konferansen 2016

Stavanger regionen arrangerer den årlige Sjølogistikk konferansen 2016.

Sett av datoen 06. september fra kl 1200 – 1600.

Dette er 6 året at den arrangeres. Konferansen har befestet en rolle i regionen med tema opp mot aktuelle løsninger, og utfordringer, i og rundt sjørelatert logistikk.

 

Arrangørene av Sjølogistikk konferansen er et godt samarbeid mellom; Risavika Havn, Stavanger Havn IKS, Sandnes Havn, Logistikkforeningen avd. Rogaland, NHO Transport og Logistikk Rogaland og Maritim Forum avd. Stavanger,

 

Bli med i sammen med vareeiere, rederier, speditører og andre i regional næringsklynge til et utvidet bransje treff.

 

Ett av hovedtemaene dette året vil være et dykk ned "Bred samfunnsanalyse av godstransport", i sammen med prosjektleder Else-Marie Marskar.

Fokus på de funn som er gjort rundt kartlegging av varestrømmer og transport både på vei, bane og sjø.

Vi ønsker at vårt publikum i regionen skal få ta del i rapport og konklusjoner som er gjort.

Samt at vår næringsklynge får innblikk i de innspill som gjøres til neste NTP, og eventuelle virkemidler som tas inn til regjeringen for neste budsjett periode.

 

Vi hadde satt stor pris på om du har anledning til å sette av tid til å besøke oss!

 

Tirsdag 06. september.

Halvdagskonferanse, fra 1200 - 1600.

Selve arrangementet foregår i Stavanger sentrum.

Fullstendig program kommer i juni.

 

SETT AV TID TIL DENNE KONFERANSEN.

 

Lenke til informasjon og påmelding finnes under overskriften: Nettsteder